Słowo Pani Jadwigi Emilewicz – Wiceminister Rozwoju skierowane do uczestników Targów Światło 2017 i Targów Elektrotechnika 2017

Kliknij tutaj