Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego zaprasza do udziału w 23-ej edycji Konkursu na

NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2021 ROKU oraz

NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ OŚWIETLENIOWĄ 2021 ROKU

Konkurs ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia. Jego zadaniem jest nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje.

UWAGA!

Zgłoszenia za pośrednictwem FORMULARZA przyjmujemy do dnia 30 listopada 2021 r.

Wyjątek stanowią inwestycje w kategorii 6. „Oświetlenie świąteczne”, które należy zgłosić do 24 grudnia br.

Szczegóły: Regulamin konkursu

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.

Patronat honorowy nad Konkursem objęli:

 

 

 

 

Patronat medialny: