W związku z trudną sytuacją związaną epidemią COVID-19, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

zwrócił  się do Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich oraz do Związku Gmin Wiejskich RP 

z prośbą i apelem o szybkie ogłaszanie procedur przetargowych na wszelkiego rodzaju roboty, dostawy, usługi, prace projektowe i wykonawstwo, które były zaplanowane i zabezpieczone środkami.
Pozwoli to polskim firmom na uzyskanie zamówień i da możliwość utrzymania  firm i ich pracowników.
W wystosowanym, specjalnym piśmie piszemy m.in.:
“Potrzebujemy szybkich i zdecydowanych działań. Każda zwłoka władz samorządowych w podejmowaniu decyzji czy opóźnienia w działaniach na szczeblu sołectwa, dzielnicy, osiedla, gminy, powiatu, zarządu miast, czy też województwa zwiększa ryzyko utraty płynności finansowej polskich przedsiębiorstw i będzie miało dramatyczne skutki.”