Prowadzisz działalność biznesową zagranicą, a sytuacja związana z COVID-19 uniemożliwia ci lub bardzo utrudnia realizację dostaw? Obawiasz się utraty kontrahentów i kar finansowych za nieprzestrzeganie terminów? Możesz wystąpić o „zaświadczenie o działaniu siły wyższej”, które zwalnia cię od odpowiedzialności kontraktowej, oraz o zaświadczenie dotyczące przekroczenia terminów odprawy czasowej. Cała procedura będzie maksymalnie skrócona od momentu złożenia wniosku.

Zobacz, jak łatwo możesz uzyskać dokumenty w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Co musisz zrobić, aby uzyskać dokument?

Jakie dokumenty możesz uzyskać w Krajowej Izbie Gospodarczej?

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://kig.pl/twoj-eksport-zagrozony-przez-koronawirusa-zobacz-jak-uniknac-kar-i-utrzymac-kontrahentow/ lub kontaktując się z Biurem Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej, ul. Trębacka 4, Warszawa: e-mail: legalizacja@kig.pl; tel + 48 22 630 97 17

Źródło: Newsletter eksportera 27/2020