Miło nam poinformować o powstaniu Klastra Inteligentnego Oświetlenia, który został założony przez przedstawicieli polskiego przemysłu oświetleniowego,

w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, stworzenia optymalnych warunków dla ciągłego transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami klastra pochodzącymi nie tylko z branży oświetleniowej, ale i z innych gałęzi nauki i przemysłu.

Misją Klastra jest:

1.promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.

2. wspieranie integracji Członków Klastra w zakresie kreowania i realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych,

3. a także dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technologii w sektorze.

Zachęcamy do udziału w Klastrze także firmy z obszaru nauki oraz podmioty niezwiązane z produkcją i dystrybucją sprzętu oświetleniowego, a zainteresowane szeroko pojętą współpracą.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.kl-io.pl