Komisja Konkursowa w wyniku szczegółowej analizy dokonanych wizytacji w miastach i gminach oraz po zapoznaniu się z udostępnioną przez uczestników dokumentacją postanowiła przyznać

 Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2016 r.
Gminie Wałbrzych za wymianę opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Wałbrzycha.

 Komisja wzięła pod uwagę duży rozmiar i kompleksowość inwestycji obejmującej teren całego miasta. Podkreśliła skrupulatność i dbałość procesu jej przygotowania (inwentaryzacja istniejącego stanu oświetlenia) a także uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe.

 Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2016 r. otrzymała Gmina Wrocław za budowę Narodowego Forum Muzycznego i oświetlenie terenu otaczającego NFM.

 Komisja podkreśliła unikatowy, na skalę światową, poziom zastosowanych rozwiązań technicznych które umożliwiają możliwości kreowania światłem ‘klimatu’ sal koncertowych w zależności od charakteru odbywających się w nich koncertów i innych. wydarzeń.

 ex aequo

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2016 r.  otrzymało biuro architektoniczne Projekt Plus Architekci s.c. G. Tkacz, T. Borkowski za termomodernizację budynku Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

Mimo, że jest to inwestycja zdecydowanie mniejsza imponuje dojrzałością projektu, niekonwencjonalnością przyjętych rozwiązań i wspaniałym końcowym efektem, w którym znaczącą rolę odgrywa światło. Dzięki zastosowanym zabiegom udało się utrwalić elementy architektury o wartości historycznej równocześnie nadając budynkowi unikalną formę, która robi ogromne wrażenie.

 

NAGRODĘ SPECJALNĄ otrzymuje firma DORACO Sp. z o.o. za oświetlenie świąteczne ogrodów DORACO na terenie dawnego Folwarku Saltzmana przy ulicy Opackiej 12 w Gdańsku Oliwie.

Komisja uznała tę inwestycję za wyjątkowo atrakcyjną wizualnie. Osiągniety klimat świetlny stwarza dobrą przestrzeń do spotkań mieszkańców, sprzyjającą integracji mieszkańców i aktywności fizycznej w sezonie zimowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że inwestycja ta, dzięki swojemu kolorytowi i rozmachowi, mimo, że zlokalizowana na prywatnej posesji, stała się wizytówką Oliwy.

 

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

przyznano:

 I nagrodę

Gminie Olsztyn za modernizację oświetlenia ul. Kromera i Jagiełły oraz budowę oświetlenia Parkingu Miejskiego w Strefie Płatnego Parkowania na zapleczu ul. Warszawskiej.

 Komisja zwróciła uwagę na wysoką jakość i profesjonalizm zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie bardzo dobre parametry oświetleniowe.

oraz ex aequo

I nagrodę

Firmie Schréder Polska Sp. z o. o. za oświetlenie dróg wokół Dworca Nowa Łódź Fabryczna i oświetlenie Ronda Sybiraków.

 Komisja wskazała na szczególne walory inwestycji z uwagi na jej zakres, charakter i uzyskane efekty oświetleniowe. Zrealizowane oświetlenie nie tylko spełnia wszystkie wymagania oświetleniowe ale jest bardzo dobrym uzupełnieniem inwestycji nowego dworca Łódź Fabryczna.

 

 II nagrodę

Gminie Miastu Rzeszów za:

Oświetlenie ul. Wywrockiego,

– Oświetlenie ul. Przemysłowej,

– Oświetlenie łącznika ul. Sulikowskiego – Rocha

 Komisja doceniła profesjonalizm i bardzo wysoką jakość zrealizowanych inwestycji oświetleniowych oraz dbałość o zachowanie najwyższych standardów oświetleniowych.

ex aequo

 II nagrodę

Zarządowi Terenów Publicznych w Warszawie za:

Remont oświetlenia w ulicy Mysiej,

Remont oświetlenia w ulicy Kawalerii,

Remont oświetlenia ul. Lewartowskiego (na odcinku od ul. Zamenhoffa  do ul. Karmelickiej),

Remont oświetlenia ul. Jazdów

Komisja zwróciła uwagę na bardzo dobry dobór opraw oświetleniowych co pozwoliło uzyskać prawie perfekcyjne efekty oświetleniowe.

ex aequo

 III nagrodę

firmie Schréder Polska Sp. z o. o. za modernizację oświetlenia Rynku w Kątach Wrocławskich.

 Komisja doceniła otrzymane bardzo dobre parametry oświetleniowe. Zrealizowane oświetlenie stwarza nową jakość w tej przestrzeni miasta, korzystnie oddziaływując na samopoczucie i bezpieczeństwo jego mieszkańców.

oraz ex aequo

 III nagrodę

Urzędowi Miasta Legionowo za budowę oświetlenia i demontaż słupów oświetleniowych na osiedlu przy ul. Piaskowej.

 Komisja podkreślono dużą rolę tej inwestycji w stworzeniu klimatu świetlnego, który będzie miał wpływ na aktywność i bezpieczeństwo mieszkańców w porze nocnej.

 

W kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY

przyznano:

 I nagrodę

Zarządowi Terenów Publicznych w Warszawie za remont parku i oświetlenia parku Jazdów.

Komisja podkreśla bardzo staranny dobór urządzeń oświetleniowych do charakteru inwestycji. Uzyskano wspaniały efekt oświetleniowy, który nadaje specjalny klimat temu miejscu wpływając jednocześnie na jego atrakcyjność.

ex aequo

I nagrodę

Urzędowi Miasta Legionowo za budowę zespołu terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych “Park Zdrowia” u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Bolesława Chrobrego.

 Komisja podkreśliła, że dzięki doborowi odpowiednich słupów i opraw uzyskano niezwykły efekt oświetleniowy. Tak dobrane oświetlenie jest integralnym elementem małej architektury i może stanowić wzór do naśladowania przy projektowaniu terenów parkowo-rekreacyjnych.

II nagrodę

Gminie Miasto Rzeszów za oświetlenie:

– Placu zabaw pomiędzy ul. Odrzykońska-Biecka-Iwonicka

– Parku Błogosławionej Karoliny

 Komisja podkreśliła bardzo profesjonalizm wykonania obydwu inwestycji oraz uzyskane doskonałe parametry oświetleniowe

oraz ex aequo

II nagrodę

firmie Schréder Polska Sp. z o.o. za zmianę zagospodarowania Bulwaru Wisły w Krakowie, oświetlenie alejek i iluminację murów.

 Komisja doceniła niekonwencjonalny charakter inwestycji, osiągnięte efekty oświetleniowe i iluminacyjne. Doceniono zastosowanie rozwiązań oszczędzających zużycie energii oraz odcinających zasilanie  na wypadek wylewu rzeki.

 III nagrodę

Gminie Ornontowice za rewitalizację zabytkowego Parku Gminnego wraz z oświetleniem.

 Komisja bardzo wysoko ocenia poziom wykonanej inwestycji oraz  osiągnięte efekty oświetleniowe.

ex aequo

III nagrodę

Gminie Olsztyn za oświetlenie Placu zabaw w Parku Centralnym.

 Uznanie Komisji znalazł dobór opraw oraz zastosowany system oszczędności energii.

Komisja postanowiła nie oceniać inwestycji zgłoszonej przez Urząd Miasta Legionowo: Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1818W ul. Parkowa – ul. Wyszyńskiego wraz z dojazdami, ze względu na brak odbioru technicznego tej inwestycji i trwające prace budowlane.

 

W kategorii Iluminacja obiektów publicznych, prywatnych oraz obiektów sakralnych

przyznano:

I nagrodę

Gminie Ornontowice za rewitalizację zabytkowego Parku Tematycznego pod nazwą „Świątynia Dumania – Park Archanioła” wraz z iluminacją.

 Zastosowane rozwiązanie oświetleniowe pozwoliło otrzymać niepowtarzalny klimat świetlny Komisja bardzo wysoko ocenia podejście do tematu, profesjonalizm a zarazem kunszt projektowo wykonawczy, który pozwolił na uzyskanie tak wspaniałego efektu końcowego przestrzeni miejskiej służącej rekreacji.

 II nagrodę

Gminie Olsztyn za iluminację Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny królowej Polski i Św. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

 Komisja podkreśliła wysoki profesjonalizm i bardzo dobry końcowy efekt oświetleniowy mimo bardzo niedogodnych warunków wynikających z faktury murów. Zrealizowana inwestycja oświetleniowa wydobyła walory iluminowanego obiektu dzięki czemu stał się on ważnym  elementem w przestrzeni publicznej.

III nagrodę

firmie LUG Light Factory Sp. z o.o. za Park Technologiczny Łomża.

Komisja podkreślenia, że atutem zrealizowanego oświetlenia jest fakt, że jego końcowy efekt oświetleniowy i charakter, ze względu na rodzaj dobranych opraw oświetleniowych, w pełni korelują z funkcją jaką pełni budynek, zapewniając równocześnie oszczędność energii elektrycznej.

 

W kategorii Oświetlenie świąteczne i okazjonalne

przyznano:

 II nagrodę

Miastu i Gminie Szczawnica za oświetlenie świąteczne na terenie miasta.

Zdaniem Komisji na szczególną uwagę zasłużyła inwencja i niepowtarzalny charakter oświetleniowych dekoracji, które nadają niespotykaną formę przestrzeni miejskiej.

 ex aequo

Gminie Miastu Rzeszów za oświetlenie świąteczne miasta w sezonie 2015/2016

Komisja podkreśliła wysoki profesjonalizm wykonanej inwestycji.

III nagrodę

Gmina Olsztyn za oświetlenie świąteczne i okazjonalne

 Komisja pragnie podkreślić, że dekoracje świąteczne będące przedmiotem oceny, ze względu na zaprojektowaną formę, są nie tylko elementem kreującym atmosferę świąteczną w przestrzeni miasta ale pełnią też rolę integrującą mieszkańców.

 

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje!