Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia oraz przyznanie nagród za najlepsze rozwiązania.

Oceniane są inwestycje oświetleniowe służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak
i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane zarówno przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów, biura projektowe, indywidualnych projektantów, czy też dostawców sprzętu oświetleniowego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy przyczynili się, w ostatnich dwóch latach, do realizacji inwestycji oświetleniowych.

Zgłaszać można zarówno inwestycje zewnętrzne jak i wewnętrzne, inwestycje duże jak i małe, iluminacje oraz realizacje oświetlenia akcentowego.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmujemy do dnia 30 października 2022 r. Wyjątek stanowią inwestycje w kategorii  „Oświetlenie świąteczne”, które należy zgłaszać do 24 grudnia br.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są także na stronie: www.lightfair.pl zakładka Konkursy.

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.

Zapraszamy do udziału!

Patronat honorowy:                 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Patronat medialny: