W trakcie uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2019, Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 i Wystawy TELETECHNIKA 2019 nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Osobowość roku 2018.

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce, sprawienie aby nie były one anonimowe i mogły stanowić wzór do naśladowania dla innych.

Organizatorami konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Stowarzyszenie Elektryków Polskich. W obradach Kapituły Konkursu uczestniczył także przedstawiciel Izby Architektów RP.

Osobowościami Roku 2018 zostali:

W kategorii nauka:

Pan Marcin Hołub –doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym, profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Aktywny badacz i członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działa na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim. wspiera młodzież działającą w SEP  –  aktywnie wspierając przygotowania prezentacji na Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł”, a także na Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka.

W kategorii gospodarka:

Pan Tomasz Kaczor – inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej. Współzałożyciel firmy TM Technologie jednego z wiodących europejskich producentów systemów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Prezes Zarządu Spółki Klaster Inteligentnego Oświetlenia. Twórca i współtwórca wielu rozwiązań, które uzyskały ochronę prawną zarówno w Polskim Urzędzie Patentowym jak i Europejskim Urzędzie Patentowym. Przykład przedsiębiorcy, który pokazał, że produkując w Polsce można nie tylko dorównać ale i prześcignąć największych graczy, osiągnąć sukces na miarę europejską.

W kategorii otoczenie biznesu:

Pani Krystyna Rosłan-Kuhn – Absolwentka Politechniki Warszawskiej, ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ekspert międzynarodowy. Od 2013 roku jest członkiem Komitetu Regulacji i Spektrum WorldDAB, a od 2015 członkiem Zarządu tej organizacji. WorldDAB to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wdrażania radiowej emisji cyfrowej na świecie. Reprezentuje KRRiT w międzynarodowych organizacjach działających na rzecz ułatwień dostępu do mediów i multimediów dla osób niepełnosprawnych. Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji związanych z cyfryzacją radiofonii i telewizji. Znana w środowisku ze swego zaangażowania w implementację i popularyzację radiofonii i telewizji cyfrowej, niekwestionowany autorytet w branży.

Kapituła nominowała do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 siedem osób.