Po weryfikacji zgłoszeń, do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU, 4.edycji, zostali nominowani:

w kategorii NAUKA

 • dr inż. Marek Łoboda, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, konsultant naukowy.
  Autor i współautor ok. 180 publikacji, członek wielu organizacji krajowych i międzynarodowych, kierownik naukowy projektów badawczych, autor i współautor ekspertyz naukowo-technicznych w Polsce i za granicą.

w kategorii GOSPODARKA

 • mgr Zbigniew Błażejewski
  Prezes Zarządu JEAN MUELLER POLSKA Sp. z o.o.o. Niestrudzony propagator problematyki zabezpieczeń i ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych, autor ponad stu artykułów technicznych i ponad stu pięćdziesięciu wykładów i warsztatów.

 

 • mgr inż. Krzysztof Wieczorkowski
  Prezes Zarządu SONEL S.A. Od wielu lat związany z branżą elektrotechniczną. Zbudował pozycję firmy SONEL, która w roku 2008 zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

 • mgr inż. Dariusz Działkowski
  Współpracownik Cyfrowego Polsatu S.A., do marca 2019r Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Członek Zarządu Telewizji Polsat S.A. ,związany z branżą telewizyjną i satelitarną od 1989 roku. Działa aktywnie na rzecz rozwoju rynku satelitarnego w Polsce.

 • mgr inż. Marcin Ocioszyński
  Dyrektor Biura ds. Jakości SEP, promotor znaczenia jakości i dobrowolnej certyfikacji wyrobów elektrycznych. Członek Rady Normalizacyjnej przy PKN .