W Konkursie Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej

w kategorii NAUKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: dr inż. Markowi Łobodzie

 w kategorii GOSPODARKA

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano ex aequo:
mgr Zbigniewowi Błażejewskiemu i mgr inż. Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

 

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

tytuł OSOBOWOŚCI ROKU 2019 przyznano: mgr inż. Marcinowi Ocioszyńskiemu

Wszystkim laureatom i nominowanym gratulujemy!