Miło nam poinformować, że Kapituła Konkursu rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do 5. edycji KONKURSU OSOBOWOŚĆ ROKU 2020

Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

  • NAUKA
  • GOSPODARKA
  • OTOCZENIE BIZNESU

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 31 marca 2021 r.:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@pzpo.pl;
  • w wersji papierowej na adres: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, Kryteria przyznawania tytułu znajdują się na stronie www.osobowoscroku.pl

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniu 20 maja 2021 r. podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!