Poniżej udostępniamy list Pana Tadeusza Ferenca Prezydenta Rzeszowa skierowany do organizatorów konkursu
na Najlepiej oświetlona gminę i miasto 2016 r. oraz Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 r.

Zapraszamy do lektury!

TARGI SWIATŁO
fot.Dariusz Kulesza

List