W dniu 7 czerwca br. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego,

podczas którego wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na 4-letnią kadencję.

 

Skład Zarządu PZPO:

Marek Orłowski              Prezes

Mirosław Sekuła             Wiceprezes

Stanisław Sosnowski      Wiceprezes

Damian Wojnarowski    Wiceprezes

Arkadiusz Chmiel            członek Zarządu

Janusz Kobylak                członek Zarządu

Wojciech Starowiejski   członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Jacek Bieniak                     Przewodniczący

Wiesław Bluma                członek KR

Jerzy Mateusz Zając        członek KR

 

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli przedstawiciele dwóch nowych firm członkowskich:

firmy LED Labs Sp. z o.o. i firmy Elstead Lighting Sp. z o.o.