Nowy numer 4(45)/2022 WARUNKI TECHNICZNE. PL poświęcony jest całemu spektrum zagadnień związanych z długością życia budynków. Cenieni eksperci wypowiadają się zarówno w zakresie metod i parametrów charakteryzujących zużycie techniczne i starzenie budynków, jak i na temat szeregu czynników pozatechnicznych kształtujących czas życia budynków i warunkujących ich trwałość. Dzięki zaproszeniu osób z różnych stron rynku budowlanego najnowsze wydanie Magazynu WT.PL przedstawia szerokie spojrzenie na cały cykl życia budynków.

Jeśli nie subskrybują Państwo jeszcze magazynu WARUNKI TECHNICZNE. PL, zachęcamy do zamówienia elektronicznej prenumeraty pod adresem https://magazyn.warunkitechniczne.pl/subskrypcja. Po rejestracji, będą otrzymywać Państwo na podany adres e-mail kolejne wydania elektroniczne. Na stronie magazyn.warunkitechniczne.pl dostępne są także numery archiwalne.

Życzymy owocnej lektury!