Szanowni Państwo,

lokalizowanie budynków blisko środowisk wodnych ma szeroki kontekst historyczny. Dziś postrzegane jest z jednej strony jako prestiżowe czy związane z tożsamością miasta lub regionu – wystarczy spojrzeć na nowe lub rewitalizowane budynki nad Wisłą, Odrą, Wartą, Bugiem, Sanem czy Brdą – a z drugiej jako wymagające kompleksowego podejścia do ochrony przed wezbraniami i powodziami. Środowiska wodne oddziałują na architekturę i budownictwo także w kontekście wpływu wilgoci i wód gruntowych na konstrukcję, ale także dostępności wody dla zieleni miejskiej.

Dlatego w numerze 2(43)/2022 WARUNKI TECHNICZNE.PL zaproszeni eksperci zajęli się zarówno różnymi aspektami ochrony budynków zlokalizowanych w bliskości środowisk wodnych tak, by w pełni wykorzystać ich atrakcyjną lokalizację. W numerze nie zabraknie konkretnych przykładów miast lokowanych nad rzekami oraz dobrych praktyk pod kątem zabezpieczenia budynków przed wilgocią. Mogą Państwo także zapoznać się z mniej znanymi, ale bardzo ciekawymi zagadnieniami, takimi jak wezbrania małych cieków czy pozyskiwanie wody przez zieleń miejską.

Zachęcamy do elektronicznej subskrypcji magazynu pod adresem https://magazyn.warunkitechniczne.pl/subskrypcja. Po rejestracji, będą otrzymywać Państwo na podany adres e-mail kolejne wydania elektroniczne. Na stronie magazyn.warunkitechniczne.pl dostępne są także numery archiwalne.

Zapraszamy do lektury!