Wreszcie doczekaliśmy się realizacji naszego postulatu do Ministerstwa Rozwoju z 8 grudnia 2017 r. w sprawie Aliexpress.

Portal Aliexpress pozyskuje kupujących dzięki różnego rodzaju działaniom nie mającym nic wspólnego z uczciwą konkurencją. Działania te pozwalają na bardzo duże obniżenie cen towarów oferowanych klientom. Poza tym kupujący nie ponoszą kosztów transportu do Polski. Większość towarów jest dostarczana do Polski bezpłatnie (tzw. free shipping”) i co ciekawe, tu także nie ma wymogów co do minimalnej wartości przesyłki. Można więc zamówić jeden produkt, zapłacić za niego np. dwa centy i skorzystać z bezpłatnej dostawy. Omijanie obowiązujących przepisów pozwala na dowolne obniżanie ceny towaru, kosztów transportu i innych kosztów dostawy niezależnie od wartości zakupu.

W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów planuje zmiany w tym zakresie. Zgodnie
z przepisami unijnymi od początku 2021 roku przesyłki z Chin i innych krajów azjatyckich realizowane w ramach zakupów na platformach internetowych zostaną objęte cłem lub podatkiem VAT, albo obiema tymi opłatami.

Od 1 stycznia 2021 r. każda przesyłka z krajów trzecich będzie podlegała procedurze celnej
i konieczności dokonania zgłoszenia celnego. Przesyłki o wartości rzeczywistej towarów do 150 euro objęte są zwolnieniem z należności celnych na podstawie art. 23 i 25 i art. 26 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z 16.11.2009r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych. Jak wyjaśnia resort finansów nowe przepisy zniosą obecnie obowiązujące zwolnienie od podatku VAT dla importu przesyłek spoza UE o wartości nieprzekraczającej 22 euro (dla wszystkich krajów w UE). Oznacza to, że w przypadku przesyłek z towarami o wartości rzeczywistej nie przekracza- jącej równowartości 150 euro na przesyłkę będzie miało zastosowanie zwolnienie z należności celnych, natomiast wymagany będzie podatek VAT.

Tymczasem, jak poinformował ostatnio Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią, ta platforma handlu internetowego wprowadzi w Polsce najbliższych miesiącach możliwość zakupów na raty i zamierza w najbliższych latach zwiększać udział w polskim rynku e-commerce.