• Zakres pomiarowy 00,00lx do 99,00Klx.
  • Czujnik Vλ z filtrem wielowarstwowym.
  • Zakres ruchu γ do 120˚, ruch w płaszczyźnie z dokładnością do 0,2˚.
  • Zakres ruchu C do 355˚, ruch w płaszczyźnie z dokładnością do 0,01˚.
  • Dokładność odczytu pozycji 0,05˚. Niezależne 16 bitowe dekodery położeń kątowych.
  • Głębokość ruchu justującego 400mm.
  • Max długość oprawy 3800mm
  • Obciążenie stolika pomiarowego do 40 kg.
  • Kanał RS 232 do komunikacji z komputerem. Interfejs prądowy RS 485. Zasilacz stabilizowany.
  • Fotometr i Goniometr wyposażony we wskaźniki laserowe.

Goniometr współpracuje z dedykowanym programem „Goniometr C γ”.
Pozwala on na automatyzację i archiwizację wykonywanych pomiarów.
Komunikacja z urządzeniem poprzez port COM lub USB.

Fotometr wzorcowany w grudniu 2021, rok produkcji 2009

Zapewniamy szkolenie, uruchomienie

Cena 18.500,- EURO + VAT

Zainteresowanych prosimy o kontakt: PXF Lighting, Wojciech Zuber +48 500 459  313