W dniu 3 kwietnia 2020 roku Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego.
W piśmie tym PZPO apeluje o konkretną pomoc i wsparcie poprzez zagwarantowanie aby, w publicznych przetargach i zamówieniach rządowych oraz samorządowych, preferowane były firmy polskie i produkty wyprodukowane w Polsce
Apelujemy aby polskie produkty oświetleniowe (produkty wyprodukowane na terenie naszego kraju) musiały stanowić przynajmniej 90% urządzeń oświetleniowych zastosowanych w inwestycjach objętych Programem V Filaru Tarczy Antykryzysowej, a wyroby firm z sektora MŚP musiały stanowić minimum 70% dostarczonych produktów.
Uważamy, że będzie to rzeczywiste wsparcie dla polskich producentów oświetlenia, którzy w związku z epidemią COVID-19 znaleźli się w dramatycznej sytuacji.

Uważamy, że będzie to rzeczywiste wsparcie branży.

Polskie firmy branży oświetleniowej osiągnęły bardzo wysoką pozycję na rynku produktów oświetleniowych w Europie i skutecznie, do tej pory, konkurowały zarówno z największymi graczami międzynarodowymi jak i dostawcami chińskimi.

Brak pomocy ze strony władz państwowych, spowoduje zapaść branży, zamknięcie polskich zakładów produkcyjnych oraz opanowanie rynku przez firmy obce.
Informowaliśmy o tym Ministerstwo Rozwoju w naszym Stanowisku z dnia 18 marca 2020 i piśmie z dnia 25 marca. Skierowane zostały one do Minister Rozwoju, Pani Jadwigi Emilewicz. Pismo z dnia 25 marca skierowane zostało również do sekretariatu Pana Premiera Morawieckiego.
W opublikowanych przez Serwis Rzeczypospolitej Polskiej informacjach czytamy, że „Fundusz Inwestycji Publicznych, ma nie tylko dać impuls rozwojowy, ale wpłynie także pozytywnie na małych i średnich przedsiębiorców. Nowe zamówienia publiczne pozwolą odbić się polskim firmom”, a priorytetowe obszary zwiększonych wydatków inwestycyjnych to:

  • infrastruktura,
  • modernizacja szkół i szpitali,
  • transformacja energetyczna,
  • cyfryzacja,
  • biotechnologia i farmacja,
  • polityka ochrony środowiska.

W obszarach tych na pewno występować będzie oświetlenie jako jeden z elementów inwestycji.
Z tego względu bardzo liczymy na uwzględnienie naszego wniosku, a przez to wsparcie polskich producentów sprzętu oświetleniowego, w tym przedsiębiorstw z sektora MŚP, które stanowią ponad 94% przedsiębiorstw z naszej branży.
Oczekujemy na uwzględnienie naszych postulatów