Zgłaszane mogą być inwestycje z zakresu oświetlenia i iluminacji, inwestycje oświetleniowe zewnętrzne jak i wewnętrzne. Zgłaszać można oświetlenie dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe stanowiące o istocie rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego, czy też wystroju wnętrza obiektów wykonane w ostatnich dwóch latach.

Udział w Konkursie gwarantuje promocję Twojego miasta i gminy!

Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wysiłek inwestycji w relacji do wielkości gminy (miasta) lub powiatu. Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 grudnia!

Weź udział, skorzystaj z możliwości promocji miasta i gminy!

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszenia do pobrania na: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl.