W dniu 26 stycznia podczas Targów ŚWIATŁO na terenie EXPO XXI w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2021 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2021 Roku.

Gościem honorowym uroczystości był Pan Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich oraz Pan Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP.

Nagrody wręczyła Komisja Konkursowa w składzie: p. Krzysztof Nowakowski, przewodniczący Komisji, p. Marek Orłowski, sekretarz i p. Jerzy Szczyciński, członek Komisji.

Główną nagrodę w Konkursie na NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2021 ROKU otrzymał Urząd Miejski w Bieruniu za modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Bieruń w ramach zadania „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – etap II i III” oraz zadania „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej”

Nagrodę odebrał Pan Sebastian Macioł – zastępca Burmistrza Miasta Bierunia.

 

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2021 Roku przyznano firmie Wojnarowscy za oświetlenie kompleksu konferencyjno-wypoczynkowego Cukrownia Żnin. Firma Wojnarowscy otrzymała także Nagrodę Specjalną – Nagrodę imienia Alicji Peczyńskiej.

Nagrodę odebrał Pan Damian Wojnarowski, Prezes Zarządu firmy Wojnarowscy Sp. z o.o.

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

II nagrodę przyznano firmie POLLIGHT Sp. z o. o. za wykonanie oświetlenia na terenie Miasta Radzyń Podlaski w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury energetycznej i infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski.”

Nagrodę odebrał Pan Piotr Dymek, współwłaściciel firmy POLLIGHT Sp. z o.o.

III nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH przyznano Gminie Krzyżanowice za wykonanie oświetlenie Alei Lipowej w sołectwie Nowa Wioska.

Gmina Krzyżanowice otrzymała również  II nagrodę w kategorii ILUMINACJA WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, KULTURALNYCH, ORAZ OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH  za iluminację zrewitalizowanego obiektu ruin zamku w Tworkowie.

Gminę Krzyżanowice reprezentował Pan Grzegorz Utracki, Wójt Gminy  oraz Pani Monika Szczęsny, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej.

W kategorii ILUMINACJA WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, KULTURALNYCH, ORAZ OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH I nagrodę otrzymała firma ETEC Sp. z o.o. za iluminację Ratusza i siedziby Urzędu Miejskiego w Brzegu.

Nagrodę odebrał Pan Paweł Papiernik, Prezes firmy ETEC Sp. z o.o.

W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE I nagrodę przyznano Gminie Września za oświetlenie świąteczne na terenie miasta.

Laureaci, będący przedstawicielami jednostek samorządowych otrzymali dodatkowo roczną prenumeratę Gazety Samorządu i Administracji, partnera Konkursu.

Wyniki Konkursu wraz z uzasadnieniem na: https://pzpo.pl/rozstrzygniecie-23-edycji-konkursu-na-najlepiej-oswietlona-gmine-i-miasto-2021-roku-i-najlepsza-inwestycje-oswietleniowa-2021-roku/

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za obecność podczas uroczystości!