Konkurs ma na celu wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki.

Tytuł ma charakter honorowy, nadawany corocznie osobom fizycznym, w trzech kategoriach:

  • NAUKA
  • GOSPODARKA
  • OTOCZENIE BIZNESU

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 30 listopada 2021 r.:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@osobowoscroku.pl;
  • w wersji papierowej na adres: Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 30

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu, Kryteria przyznawania tytułu znajdują się na stronie www.osobowoscroku.pl

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe:

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,  Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenie Polskich Energetyków, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nominacji nastąpi w dniach 26-28 stycznia 2022 r. podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów!