Z radością publikujemy wyniki Konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2021 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2021 roku.”

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział !

Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY i MIASTA 2021 Roku otrzymał Urząd Miejski w Bieruniu

za modernizację oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Bieruń w ramach zadania „Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Bieruń – etap II i III” oraz zadania „Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogi rowerowej od ul. Baryki do ul. Kościelnej”

 Uzasadnienie:

Komisja wzięła pod uwagę dobre efekty oświetleniowe uzyskane w wykonanych inwestycjach jak również zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Całość została wykonana w oparciu o wcześniej ustalone standardy zapewniające jednolity system sterowania oprawami oraz wymaganą jakość i ujednolicenie stosowanych urządzeń.

Uzyskano bardzo dobre parametry oświetleniowe zarówno na ulicach, w których dokonano nowej inwestycji: latarnie + sieć, jak również tam gdzie modernizacja odbywała się tylko przez wymianę opraw w oparciu o istniejące słupy i linie zasilające.

Zmniejszenie kosztów eksploatacji uzyskano nie tylko dzięki zastosowaniu opraw z ledowymi źródłami światła, wyposażonymi w automatykę pozwalającą na sterowanie pracą tych opraw oraz zastosowaniu aluminiowych anodowanych słupów ale również dzięki przejęciu na majątek Urzędu większości sieci oświetleniowej.

Na wyróżnienie zasługuje zastosowanie w oświetleniu ścieżki rowerowej systemu nadążnego działającego przy małym natężeniu ruchu, pozwalającego na oświetlanie, w pełnych parametrach, jedynie używanego odcinka ścieżki.

 

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2021 Roku przyznano firmie Wojnarowscy Sp. z o. o. za oświetlenie kompleksu konferencyjno-wypoczynkowego Cukrownia Żnin.

Uzasadnienie:

W kompleksie konferencyjno-wypoczynkowym, utworzonym na terenie dawnej cukrowni, w pełni wykorzystano wszystkie budynki zachowując ich industrialny charakter. Zachowano ducha dawnej fabryki, wyeksponowano oryginalne struktury murów fabrycznych, zachowanych urządzeń przemysłowych i detali dawnego wyposażenia.

Wyjątkowy, niepowtarzalny klimat, sprzyjający relaksowi został osiągnięty przy udziale doskonale zaprojektowanego oświetlenia. Wszystkie obszary kompleksu: restauracje, bary, kawiarnie, basen
i spa, kręgielnia, sale konferencyjne, pokoje hotelowe oraz obszary wspólne, zostały oświetlone zgodnie z wymogami normatywnymi i przy zachowaniu odpowiedniego charakteru oświetlenia.

Duże uznanie budzi indywidualne podejście przy projektowaniu i realizacji oświetlenia dla każdego obszaru, co skutkuje zróżnicowaniem rozwiązań w zakresie formy, kształtu i charakteru zastosowanych opraw oświetleniowych. Na potrzeby oświetlenia zastosowano oprócz opraw standardowych również oprawy dedykowane dla konkretnej przestrzeni, indywidualnie zaprojektowane i wykonane. Zrealizowane sterowanie oświetleniem pozwala na uzyskanie odpowiedniego klimatu świetlnego  stosownie do przeznaczenia danego pomieszczenia.

Oświetlenie kompleksu jest spójne, niestandardowe, zapewnia duży komfort widzenia, jest dostosowane do charakteru obiektu podkreślając jego industrialną surowość a jednocześnie sprzyja relaksowi.

Uzyskano efekt na najwyższym poziomie profesjonalizmu.

Firma Wojnarowscy Sp. z o.o. otrzymuje także Nagrodę Specjalną – Nagrodę imienia Alicji Peczyńskiej za niestandardowe, bardzo oryginalne, a zarazem bardzo profesjonalne oświetlenie kompleksu konferencyjno-wypoczynkowego Cukrownia Żnin.

Pani mgr inż. Alicja Peczyńska była ekspertem techniki świetlnej w zakresie oświetlenia zewnętrznego, wychowawcą paru pokoleń polskich oświetleniowców. Przez wiele lat była członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Przewodniczącą Komisji Oświetlenia Drogowego, a w latach 1987-90, Przewodniczącą PKOśw. Promowała nowe rozwiązania, zwracając uwagę nie tylko na potrzebę spełnienia wymagań określonych w normach, ale też zapewnienie dobrego komfortu widzenia.

Nagroda Specjalna Imienia Alicji Peczyńskiej została utworzona właśnie w celu promocji nowych, niestandardowych rozwiązań w zakresie oświetlenia budynków, dróg i miejsc użyteczności publicznej. Rozwiązania oświetleniowe zastosowane przez firmę Wojnarowscy Sp. z o.o. do oświetlenia kompleksu konferencyjno-wypoczynkowego Cukrownia Żnin spełniają w najwyższym stopniu kryteria stanowiące ideę utworzenia tej nagrody.

 

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

  • II nagrodę przyznano firmie POLLIGHT Sp. z o. o. za wykonanie oświetlenia na terenie Miasta Radzyń Podlaski w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury energetycznej i infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski.”

Firma „POLLIGHT” Sp. z o.o. wykonała modernizację oświetlenia miasta łącznie z możliwością sterowania i monitoringu pracy oświetlenia, zgodnie ze zleceniem Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Komisja wzięła pod uwagę dobre efekty oświetleniowe oraz poprawę efektywności energetycznej.

Dobre efekty oświetleniowe uzyskano pomimo trudności wynikających z konieczności dostosowania kształtu opraw i ich rozsyłu światła do istniejących słupów, pozostających w dotychczasowych lokalizacjach.

Poprawa efektywności energetycznej wynika z zamontowania opraw z ledowymi źródłami światła oraz z zastosowania systemu zarządzania tymi oprawami.

System ten pozwala nie tylko na sterowanie w czasie rzeczywistym strumieniem świetlnym każdej oprawy, a więc jej mocą lecz również na zbieranie danych o jej pracy. Zbieranie danych o pracy opraw służy do dokonywania wszelkiego rodzaju sprawozdawczości jak również poprawie obsługi – sygnalizując usterki.

  •  III nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH otrzymuje Gmina Krzyżanowice za wykonanie oświetlenie Alei Lipowej w sołectwie Nowa Wioska.

Uzasadnienie:

W ramach inwestycji wykonane zostało oświetlenie drogi (rok budowy 1932) oraz nowo powstałego ciągu pieszo-rowerowego, prowadzących do miejscowości Nowa Wioska. Inwestycja została wykonana sposób prawidłowy, zarówno w zakresie doboru opraw oświetleniowych, ich rozmieszczenia oraz rozsyłu. Dzięki temu uzyskano bardzo dobrą równomierność oświetlenia
i bardzo dobre warunki widzenia. Ciąg pieszo rowerowy otrzymał osobne punkty oświetleniowe, przy wykorzystaniu słupów oświetlenia jezdni. Nie występuje efekt olśnienia – tak w przypadku pieszych, jak i kierowców. We wszystkich aspektach technicznych – zwłaszcza w zakresie uzyskanego poziomego natężenia oświetlenia oraz luminacji wykonawstwo odpowiada przedłożonemu projektowi wykonawczemu ocenianej inwestycji.

W kategorii ILUMINACJA WSZELKIEGO RODZAJU OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, KULTURALNYCH, ORAZ OBIEKTÓW ARTYSTYCZNYCH  

  • I nagrodę otrzymuje firma ETEC Sp. z o.o. za iluminację Ratusza i siedziby Urzędu Miejskiego w Brzegu.

Ratusz jest okazałą renesansową budowlą wzniesioną w latach 1570 – 1577 na planie wydłużonej podkowy, wokół wewnętrznego dziedzińca, ma dwie kondygnacje i jest nakryty dachem siodłowym. Najokazalsza jest zachodnia strona budowli. W jej narożnikach są dwie wieże nakryte wysokimi hełmami z latarniami. Pomiędzy nimi rozpięta jest pięcioosiowa loggia z półkolistymi arkadami na parterze. Ponad loggią na połaci dachu są umiejscowione trzy facjaty, podzielone gzymsami
i posiadające esowaty spływy. Ponad bryłą Ratusza góruje wieża, do poziomu dachu czworoboczna, wyżej ośmioboczna, zwieńczona balustradą i hełmem z podwójną latarnią. Iluminacja Ratusza została wykonana jako zalewowa z delikatnym podświetleniem walorów architektonicznych formy elewacji zgodnie z przygotowaną dokumentacją.

Komisja bardzo pozytywnie oceniła uzyskany efekt. Iluminacja wydobywa ukryte piękno bryły zabytku w przestrzeni miasta i przykuwa uwagę przechodnia. Barwa światła została idealnie zharmonizowana z barwą materiału elewacji.

Siedziba Urzędu Miejskiego w Brzegu jest budynkiem dwukondygnacyjnym z ryzalitem centralnym – wejściowym oraz zamykającymi skrzydło frontowe dwoma wydatnymi ryzalitami bocznymi. Budynek zwieńczony dachem wielospadowym z lukarnami o dwóch kątach nachylenia płaszczyzny dachu.

Iluminację wykonano jako zalewową z delikatnym podkreśleniem walorów architektonicznych formy elewacji.

Elewacja budynku wymaga remontu co nieco pogarsza zamierzony efekt. Nie mniej jednak komisja oceniła ją bardzo pozytywnie.

  • II nagrodę przyznano Gminie Krzyżanowice za iluminację zrewitalizowanego obiektu ruin zamku w Tworkowie.

Uzasadnienie:

Ruiny zamku w Tworkowie staraniem gminy zostały zabezpieczone, zrewitalizowane i udostępnione bezpłatnie mieszkańcom oraz turystom. Z racji popularności stworzonego pleneru gmina zdecydowała się wykonać dodatkowo iluminację obiektu. Ziluminowane zostały: fasada frontowa, wieża (obecnie punkt widokowy) oraz galeria główna zamku.
Przyznając nagrodę, komisja konkursowa doceniła przede wszystkim bardzo staranny dobór  i rozmieszczenie opraw oświetleniowych w gruncie. Dzięki temu w znakomity sposób  uwidoczniono zachowane detale architektoniczne, uwypuklając tektonikę elewacji.  Do oświetlenia galerii zastosowano światło o dwóch temperaturach barwowych (neutralnej i ciepłej) co nadało całej iluminacji efekt głębi. Montażu wszystkich opraw dokonano w miejscach oraz na takiej wysokości, że nie powoduje to olśnienia zwiedzających/korzystających z obiektu. Na uwagę zasługuje fakt, że iluminacja nie przytłoczyła obiektu, lecz podkreśliła jego oryginalne proporcje. Całość została wykonana w sposób nieingerujący w strukturę zabytku. Oceniając inwestycję, komisja wzięła również pod uwagę, że obecnie ruiny stanowią największą atrakcję turystyczną gminy. Dzięki poczynionym inwestycjom, w tym jego iluminacji, obiekt z powodzeniem wykorzystywany jest jako miejsce imprez plenerowych, wydarzeń i inscenizacji, służąc mieszkańcom gminy oraz determinując ruch turystyczny w gminie.

W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE

I nagrodę przyznano Gminie Września za oświetlenie świąteczne na terenie miasta.

Uzasadnienie:
Oświetlenie świąteczne starannie dobrano do charakteru iluminowanych przestrzeni, zastosowano oryginalne kompozycje na drzewach, słupach i budynkach. Osiągnięto efekt odświętnej atmosfery, wprowadzając pozytywny nastrój i rozświetlając przestrzeń publiczną.
Na szczególną uwagę zasługuje iluminacja ratusza, która nadaje mu niecodzienny wygląd i wyróżnia w przestrzeni miasta.