Konkurs ogłosiły ogólnopolskie organizacje branżowe: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO) i Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój  i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

 Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu.

W tym roku tytuł przyznany zostanie po raz pierwszy.

Kapituła Konkursu, na swym posiedzeniu 23 lutego 2017 roku, rozstrzygnęła wyniki konkursu na OSOBOWOŚĆ ROKU 2017. 

Oświadczenie i nominowani do Nagrody Osobowość Roku (dokument otwiera się po kliknięciu).