Warszawa, dnia 18 marca 2020 r.

Stanowisko PZPO w sprawie rozwiązania problemów firm polskich,
w tym firm branży oświetleniowej w związku z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19 jest olbrzymim wyzwaniem dla polskich firm. Skutki epidemii są już odczuwalne dla firm polskich i najprawdopodobniej będziemy je odczuwali przez następny rok, oby nie lata.
Kłopoty związane są nie tylko z realizacją wcześniej zawartych umów ale również z pozyskaniem nowych. Dochodzi do tego niepewność, czy już zawarte kontrakty nie zostaną zerwane.

Mając to wszystko na uwadze, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, jako organizacja działająca na rzecz polskich przedsiębiorców, apeluje o wzajemną pomoc.
Pomóżmy sobie nawzajem poprzez wymianę/sprzedaż brakujących np. do produkcji podzespołów. Jako organizacja deklarujemy pomoc przy wymianie tego typu informacji.
Możecie Państwo zgłaszać do naszego biura e-mailowo potrzeby i nadwyżki. My zaś będziemy starali kontaktować Państwa wzajemnie. Wierzymy, że taka współpraca jest możliwa.

Wierzymy, że w obliczu tak wielkiego zagrożenia możliwa jest współpraca polskich przedsiębiorców, możliwa jest współpraca firm dużych z firmami małymi, możliwa jest wzajemna życzliwość i empatia.
Równocześnie apelujemy do władz rządowych o:
–  odroczenie lub nawet zwolnienie polskich przedsiębiorców z obciążeń fiskalnych jak również ZUSu, które pozwolą utrzymać
miejsca pracy w naszych przedsiębiorstwach, pozwolą na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, w tym za przestój w pracy,
–  wprowadzenie rozporządzeń dających możliwość obniżania wynagrodzeń lub udzielania, na okres przejściowy,
przyznawanych jednostronnie przez pracodawcę, urlopów bezpłatnych,
–  pomoc kredytową dla zagrożonych firm a także systemową pomoc w związku z problemami, z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków UE,
–  przedłużenie obowiązku zwoływania walnych zgromadzeń, zatwierdzających roczne sprawozdania finansowe w firmach
i stowarzyszeniach takich jak nasze, do końca września 2020,
– przedłużenie obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do 30 września 2020, ze względu na to, że
dotyczy to dużej ilości małych firm, które musiały, w chwili obecnej, zawiesić działalność.

Apelujemy i prosimy także o wsparcie naszych działań o utrzymanie i spowodowanie rozwoju produkcji opraw oświetleniowej w Europie. Głoszony niezmiennie przez naszą organizację postulat w tej sprawie nie znalazł dotąd wsparcia na terenie Europejskim. Mamy nadzieję, że ponownie zgłoszony na najbliższym walnym zgromadzeniu europejskich organizacji doczeka się realizacji.
W imieniu Zarządu
mgr inż. Marek Orłowski
Prezes