Podczas Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2021 i XIX Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2021 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego poświęcone gospodarce energetycznej w zakresie oświetlenia, OZE i elektromobilności na terenie miast i gmin.

               

Cel spotkania:
1. Dostarczenie kompendium wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach wraz z konkretnymi wskazówkami na temat możliwości i zakresu ich zastosowania oraz analizą konkretnych przykładów ich realizacji.
2. Przekazanie niezbędnych informacji do przeprowadzenia racjonalnej i uzasadnionej modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego, mającej na celu lepszą jakość
i oszczędność nakładów na inwestycje i eksploatację oraz do podjęcia działań w zakresie nowych inwestycji.
3. Pokazanie możliwości osiągnięcia znaczących oszczędności energii elektrycznej oraz możliwości racjonalizacji jej zużycia.
4. Przedstawienie rozwiązań dających wymierną poprawę jakości powietrza.

Zakres:
– oświetlenie zewnętrzne i oświetlenie ogólnodostępnych przestrzeni publicznych,
– oświetlenie wewnętrzne obiektów zarządzanych przez JST,
– poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza poprzez wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii,
– wykorzystanie IoT (Internet of things, czyli Internet rzeczy) na terenie aglomeracji miejskich oraz zurbanizowanych obszarów wiejskich z uwzględnieniem rozwiązań nie tylko
z zakresu zarządzania energooszczędnym oświetleniem LED, ale i zarządzania miejscami
parkingowymi, odbiorem odpadów, opomiarowaniem zużycia energii elektrycznej i wody,
zbieraniem danych o zanieczyszczeniu powietrza, intensywności ruchu itp.,
– wykorzystanie pojazdów elektrycznych (także w służbach komunalnych) wraz z budową
i eksploatacją stacji oraz punktów do ładowania.

Spotkanie składać się będzie z części plenarnej, części szkoleniowej w grupach roboczych oraz gali wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku.

W trakcie spotkania plenarnego tematy poprowadzą przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich i Związku Miast Polskich.

Spotkanie szkoleniowe jak i spotkanie plenarne, będą miały charakter merytoryczny.
Na terenie targowym zorganizowane zostaną praktyczne, interaktywne pokazy.
Wydzielone zostaną cztery specjalne Strefy Targowe:
– Strefa Oświetlenia Terenów Publicznych,
– Strefa IoT dla Samorządów,
– Strefa Odnawialnych Źródeł Energii,
– Strefa Elektromobilności.

Strefy będą dawały możliwość praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi w zakresie oświetlenia, OZE, pojazdów elektrycznych i stacji ładowania.
Będą także umożliwiały:
– poznanie konkretnych rozwiązań z zakresu sterowania i IoT,
– sprawdzenie działania, zapoznanie się z możliwościami i zakresem programowania, odczytywania i przesyłania danych oraz weryfikacji wyników.

Program:
10.30 – 11.30 Część plenarna
11.30 – 15.00 Szkolenia specjalistyczne w mniejszych grupach tematycznych
11.30 – 15.00 Pokazy i warsztaty interaktywne na terenie targowym
15.30 – 16.30 Gala wręczenia nagród w konkursie Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku, podsumowanie spotkania