Nowe rozporządzenia UE, które zaczną obowiązywać od 1 września 2021  wprowadzają nowe wymagania i obowiązki dla producentów  i dystrybutorów sprzętu oświetleniowego rodzą wiele pytań.

Wychodząc na przeciw bardzo licznym, kierowanym do nas zapytaniom, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego wraz z Agencją SOMA postanowił poświecić temu zagadnieniu specjalne szkolenie w formie webinaru.

Do poprowadzenia tego spotkania i wyjaśnienia wszystkich problemów, w tym do udzielenia odpowiedzi na pytania, które zostały do nas skierowane, zaprosiliśmy naszego eksperta, dr inż. Marka Kurkowskiego z Politechniki Częstochowskiej.

Szkolenie składać się będzie z dwóch części: części prezentacyjnej oraz z części odpowiedzi, które uczestnicy będą mogli skierować do eksperta w trakcie spotkania.

Nowe wymagania dla opraw i źródeł światła wg. Rozporządzeń 2019/2015/UE i 2019/2020/UE
Szkolenie dla firm wprowadzających na rynek UE źródła światła i oprawy oświetleniowe.

Program :
Część I
1. Zakres i definicje
2. Wyłączenia
3. Obowiązki dostawców i sprzedawców
4. Parametry i metodologia ich wyznaczania (karta informacyjna produktu)
5. Wyznaczanie efektywności źródeł i opraw oświetleniowych (klasy i etykieta energetyczna)
6. Wyznaczanie efektywności układów zasilania
7. Informacje na wyrobie, opakowaniu, stronie internetowej
8. Dokumentacja techniczna
9. Baza EPREL
10. Terminy…

Część II
Odpowiedzi na pytania uczestników

Data webinaru: 3 marca 2021 r.
Czas trwania: do 2 godzin, z możliwością ewentualnego przedłużenia
Godzina rozpoczęcia: 10.00

Spotkanie odbędzie się w formule on-line na platformie ClickMeeting.

Koszt udziału w szkoleniu:
300 PLN netto za zgłoszenie 1-3 osób z jednej firmy (koszt dla członków Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego: 200 PLN netto).
W webinarium mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej firmy.

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest opłacenie udziału w szkoleniu.

Formularz uczestnictwa jest do pobrania tutaj