Szkolenie zorganizowano na wniosek firm członkowskich PZPO przy współpracy z Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów.

Odbędzie się ono w dniu 20 kwietnia o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie.

 Szkolenie jest skierowane wyłącznie do członków PZPO i jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 marca (piątek).  Karta zgłoszenia

Program:

1) Pochodzenie towarów w unijnym kodeksie celnym oraz akcie  wykonawczym  i delegowanym

2) Unijne preferencyjne reżimy handlowe

3) Deklaracja dostawcy i deklaracja pochodzenia

4) System REX

5) Aktualności

6) Inne zgłoszone problemy, pytania