Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewnia odpowiednie natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych oraz strefach otwartych podczas zaniku zasilania podstawowego, celem umożliwienia osobom przebywającym w obiekcie bezpieczną ewakuację. Oświetlenia awaryjne musi zadziałać w sposób niezwłoczny, automatyczny i na określony czas. Podczas awarii zasilania podstawowego, rezerwowym źródłem zasilania dla opraw awaryjnych jest akumulator.

Najbardziej zaawansowanym narzędziem zarządzania oprawami autonomicznymi, a zarazem narzędziem, które w najwyższym stopniu optymalizuje pracę, jest nowoczesny system rozproszony centralnego monitoringu polskiego producenta TM TECHNOLOGIE, który pozwala na:

  • Administrowanie systemem z jednego miejsca, co sprawia, że system utrzymany jest na wysokim stopniu sprawności, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania obiektu, co oczywiście przekłada się w sytuacji zagrożenia na bezpieczną ewakuację.
  • Testowanie systemu przez operatora lub zarządcę budynku — aby sprawdzić stan systemu, pobrać raport osoba odpowiedzialna podchodzi tylko do centrali sterującej, wyposażonej w intuicyjny panel dotykowy.
  • Komunikacja pomiędzy centralą a oprawami jest elastyczna — w zależności od potrzeb może być przewodowa lub bezprzewodowa. Standardem jest komunikacja przewodowa, która wykorzystuje magistralę TM-BUS bez polaryzacji, jednak gdy położenie magistrali jest niemożliwe, uciążliwe lub nieekonomiczne z pomocą przychodzi rozwiązanie oparte na bezprzewodowej komunikacji — Radio 868 MHz (Mesh).

Brak magistrali umożliwia elastyczną aranżację przestrzeni budynku, co pozwala na łatwe dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Dodatkowym aspektem, gdzie warto rozważyć system bezprzewodowy, są modernizacje obiektów już istniejących objętych ochroną konserwatorską, która może znacznie ograniczyć możliwości instalacji. Wybór rozwiązania bazujący na komunikacji bezprzewodowej pozwala na duże oszczędności związane z zakupem magistrali oraz kosztem wykonania instalacji.

Systemy TM TECHNOLOGIE współpracują z systemem wizualizacji oświetlenia awaryjnego (ELVIS) co jeszcze bardziej usprawnia zarządzanie oprawami oświetlenia awaryjnego. Oprogramowanie wizualizuje rozmieszczenie opraw na rzeczywistym planie budynku, a także umożliwia zdalne zarządzanie i testowanie oprawami oświetlenia awaryjnego.

Szczegóły dotyczące produktu:

https://tmtechnologie.pl/produkt/1/monitoring-rozproszonego-oswietlenia-awaryjnego/data-2-radio