Podczas Targów ŚWIATŁO w dniu 26 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie OSOBOWOŚĆ ROKU 2021.

Spotkanie poprowadził Pan Marek Orłowski, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, który wraz z członkami Kapituły wręczył nagrody laureatom Konkursu.

Kapitułę Konkursu reprezentowali:
– Pan Sławomir Banaś, Pełnomocnik Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej
– Pan Sławomir Dębowski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki
– Pan Marek Ziółkowski, Prezes Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI

W 6-ej edycji Konkursu do nagrody OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 nominowano w poszczególnych kategoriach cztery osoby:

w kategorii NAUKA
– Pan dr inż. Karol Pawlak
– Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki

w kategorii GOSPODARKA
– Pan Lech Adam Żak

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU
– Pan Mikołaj Przybyła

Certyfikat nominacji w kategorii NAUKA otrzymał dr nauk technicznych Pan Karol Pawlak.

 Pan Karol Pawlak posiada tytuł doktora nauk technicznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Swoją ścieżkę kariery zawodowej realizował jako lider zespołów projektowych procesów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury elektroenergetycznej na terenie całej Polski.

Pan Karol Pawlak jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Sustainable Energy Solutions Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem i budową odnawialnych źródeł energii, założycielem i udziałowcem  biotechnologicznej spółki GP Bionics Sp. z o.o. oraz współautorem metody leczenia DiscRepair System nagrodzonej
w 2017 r. Złotym Laurem Innowacyjności.

 

Tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w kategorii NAUKA otrzymał Pan Krzysztof Perlicki.

Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Perlicki zatrudniony jest w Politechnice Warszawskiej na stanowisku profesora uczelni. Pracuje w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od września 2020 roku sprawuje funkcję prodziekana ds. ogólnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. Jest członkiem Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz członkiem Prezydium Rady Dyscypliny Informatyki Technicznej i Telekomunikacji.

Aktywność zawodowa Pana Krzysztofa Perlickiego związana jest
z systemami i sieciami telekomunikacyjnymi oraz techniką światłowodową. Jego prace badawcze oraz działalność dydaktyczna na rzecz kształcenia kadry technicznej koncentruje się na projektowaniu, budowie i eksploatacji szerokopasmowych sieci światłowodowych, w szczególności w odniesieniu do rozwiązań sieci dostępowych
i transportowych.

Niestety Pan Krzysztof Perlicki, z przyczyn niezależnych, nie mógł być obecny na uroczystości.

Tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w kategorii GOSPODARKA przyznano Panu Lechowi Adamowi Żakowi.

Pan Lech, Adam Żak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej o specjalności Sieci i Systemy Energetyczne. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Szkole Biznesu.

Od ponad 40 lat pracuje w energetyce zawodowej, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego od zadań inżynierskich po menedżerskie.

Pan Lech Żak posiada duże doświadczenie we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także promocji nowych technologii i wyrobów. Ma doświadczenie we współpracy
z samorządami lokalnymi poprzez czynną współpracę z Fundacją Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Stowarzyszeniem Polskich Gmin „ENERGIE CITES”, w tym aranżowanie inicjatyw z zakresu klastrów energii, smart city, elektromobilności, mikrosieci czy internetu rzeczy.

Nagrodę pod nieobecność Pana Lecha Adama Żaka odebrał Pan Piotr Szymczak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

Tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU 2021 w kategorii OTOCZENIE BIZNESU otrzymał Pan Mikołaj Przybyła.

Pan Mikołaj Przybyła jest Dyrektorem Operacyjnym, Członkiem Zarządu GL Optic Sp. z o.o. Sp.k. Ukończył Wydział Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Poznańskiej w zakresie Techniki Świetlnej i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych.

Z firmą GL Optic związany jest od samego początku jej istnienia. Odpowiada za globalny rozwój portfolia produktów oraz usług w zakresie pomiaru światła.

Jest znany w branży jako ekspert. Regularnie prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu pomiarów oświetlenia dla różnych zastosowań oraz dotyczące nowych norm i przepisów w branży oświetleniowej.

Pan Mikołaj Przybyła bierze czynny udział w projektach badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne systemy pomiarowe. Z chęcią dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wspierając projekty edukacyjne i współpracując z naukowcami z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Wszystkim laureatom Konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział w uroczystości!