Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), której projekt przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości, nieco zmniejszy uprawnienia konsumentów z tytuły rękojmi.

Zmiany w ustawie o prawach konsumenta wprowadzą hierarchię środków ochrony. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero później, o ile naprawa czy też wymiana okażą się np. nieopłacalne, będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, czyli żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Wprowadzenie zmian będzie oznaczało, że regulacje dotyczące rękojmi znikną z Kodeksu cywilnego, a pojawią się we wspomnianej ustawie o prawach konsumenta.

Czytaj więcej na: https://biznes.interia.pl/finanse/news-ustawa-o-prawach-konsumenta-rekojmia-nieco-mniej-korzystna-d,nId,4966191#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome