W dniach 14-15 kwietni odbyło się w Hadze Walne Zgromadzenie LightingEurope. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego reprezentował Prezes Marek Orłowski Podczas zebrania wyrażono wstępną zgodę na propozycję PZPO uszczegółowienia, w Regulaminie LightingEurope, zakresu działań i uprawnień audytorów w odniesieniu do kontroli finansowej tej organizacji. Postanowiono także nie podnosić składek członkowskich o co, jako jedyni, występowaliśmy w trakcie spotkania Association Commitee, które poprzedziło Walne Zgromadzenie. Zatwierdzono budżet i harmonogram działań organizacji. Na wniosek PZPO, podjęto jednogłośnie uchwałę o zasadzie przesyłania członkom LE agendy Walnego Zgromadzenia najpóźniej na 3 tygodnie przed ustalonym terminem zebrania.

Pierwszym zwycięzcą nagrody Prezydenta LightingEurope, został nominowany przez PZPO, Alvaro Androlini, człowiek, który wniósł duży wkład w rozwój przemysłu oświetleniowego w Europie, były Prezydent CELMY i dyrektor zarządzający Targetti Sankey S.p.A.

DSCN0903(1)DSC_0313