Tegoroczne Walne Zgromadzenie odbyło się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach. To wspaniale położone, odosobnione miejsce zostało wybrane specjalnie, aby służyło  spokojnej dyskusji, wymianie poglądów i integracji środowiska.

IMG_6977Zebraniu przewodniczył Prezes Marek Orłowski. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-programowy. Jego zadaniem było podsumowanie działalności PZPO, a także wytyczenie kierunków działania, określenie priorytetów oraz metod postępowania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym, tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej.  Zebrani zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu Związku za 2015 r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Bilans i Rachunek zysków i strat za 2015 r. Udzielono także absolutorium Zarządowi PZPO za miniony rok sprawozdawczy.

W toku dyskusji określono priorytety na II półrocze 2016 r., powołano grupy robocze oraz uzgodniono harmonogram prac na najbliższe miesiące. Przygotowano i zatwierdzono wystąpienie do Wicepremiera, Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o konsultowanie z PZPO nowych rozwiązań prawnych, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związanych z branżą. Wiele miejsca poświęcono również jakości sprzętu oświetleniowego i przeciwdziałaniu niekontrolowanemu napływowi na Polski rynek produktów niespełniających wymagań.

Po zebraniu uczestnicy wybrali się na rejs statkiem Tryton, podczas którego mieli okazję podziwiać niecodzienne widoki, ale także zasmakować ponoć oryginalnych papieskich kremówek. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja, która obfitowała w regionalne specjały.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu PZPO, szczególnie zaś tym, którzy przybyli z odległych regionów Polski tj.: Nowy Sącz, Opole czy Wrocław.

Protokół z Walnego Zgromadzenia jest dostępny w Strefie członkowskiej po zalogowaniu – zakładka Dokumenty PZPO.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.