Zarząd Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego w oparciu o § 13 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie członków PZPO w dniu 17 czerwca (czwartek) o godz. 12.00 w pierwszym terminie i o godz. 12.15 w drugim terminie.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w Restauracji Hotelu SONEX w Częstochowie (ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa).

Serdecznie zapraszamy!