W dniach 26-28 maja w Kazimierzu nad Wisłą odbyło się Walne Zgromadzenie PZPO. Spotkanie rozpoczęło się w czwartek wspólną kolacją. Obrady rozpoczęły się następnego dnia rano. Miały one sprawozdawczo-szkoleniowy charakter. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2021 r., sprawozdanie
z działalności PZPO, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi.

Przewodniczący obrad, Marek Orłowski przedstawiając sprawozdanie z działalności zaprezentował wyniki Ankiety badającej potencjał branży oświetleniowej w 2021 r., która została przeprowadzona w okresie kwiecień – maj 2022 r. Zainicjował także dyskusję na temat sposobów przeciwdziałania zalewowi polskiego rynku przez produkty oświetleniowe, które nie tylko nie spełniają podstawowych wymagań ale są niebezpieczne dla użytkowników oraz szans na uzależnienie się od rynku chińskiego w zakresie inteligentnych systemów oświetleniowych.

W obradach po raz pierwszy uczestniczył radca prawny Łukasz Brzozowski, z którym PZPO rozpoczął stałą współpracę w 2021 r. Mecenas Brzozowski omówił dwa tematy, które przysparzają wielu problemów zarządzającym firmami. Chodzi o sprawę możliwości kontroli, przez pracodawców, prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracowników oraz o problem oczerniania pracodawców przez internetowe serwisy pracy. W tym drugim przypadku wiele problemów dostarczają anonimowe
i kłamliwe wpisy internetowe szkalujące osoby zarządzające firmami oraz proceder wyłudzania stałych, comiesięcznych kwot za usuwanie tych bardzo negatywnych wpisów. Tematy omówione przez Mecenasa Brzozowskiego spotkały się z dużym zainteresowaniem i wywołały ożywioną dyskusję oraz wymianę doświadczeń wśród zebranych.

W części szkoleniowej spotkania odbyły się prezentacje zaproszonych gości.

Pan Edward Makieła z ZETOM-u Katowice omówił wymagania Dyrektyw UE dla opraw oświetleniowych i źródeł światła, wymagania dla dokumentacji wyrobów oraz przedstawił przykładowe wyniki pomiarów, dzieląc się uwagami na temat otrzymanych wyników. Tematykę jakości układów zasilania LED – występowanie efektu tętnienia i migotania oraz wywoływanie zakłóceń, a także doświadczenia
i spostrzeżenia po 9-ciu miesiącach stosowania programu EPREL omówił dr inż. Marek Kurkowski – ekspert PZPO (Centrum Badań i Rozwoju Oświetlenia, i Energetyki Prosumenckiej). Pan Andrzej Kapusta, właściciel CENTRAL POINT, nowej firmy członkowskiej PZPO, omówił temat projektowania obwodów drukowanych dla LED podając przykłady prawidłowych stosowanych rozwiązań oraz przedstawił zebranym na co powinni zwrócić uwagę zamawiając produkty tego rodzaju.

Po obiedzie uczestnicy wzięli udział w spacerze malowniczymi uliczkami starego Kazimierza, po których oprowadzała nas lokalna Pani przewodnik. Wieczorem zaś kontynuowano dyskusję w czasie wspólnej biesiady w siedlisku Lubicz.

Dziękujemy uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu!