10 czerwca 2021 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki w siedzibie organizacji wręczono nominację w kategorii Gospodarka dla Pana Ryszarda Kohuta, którą odebrał jego syn Radosław.

16 czerwca w Restauracji Różanej w Warszawie Pan Prof. Wojciech Radomski, przewodniczący Kapituły i Marek Orłowski, sekretarz Kapituły wręczyli nagrodę Panu Sebastianowi Tokarskiemu, laureatowi nagrody w kategorii Gospodarka.

17 czerwca, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej w Zakładzie ZPUE we Włoszczowej odbyło się wręczenie nagrody Panu Andrzejowi Diakunowi, który otrzymał tytuł Osobowość Roku 2020 w kategorii Otoczenie Biznesu.

28 września w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, w obecności władz Wydziału wręczono Nagrodę w kategorii Nauka Panu Mariuszowi Kłosowi.

W dniu 29 września w siedzibie Instytutu Energetyki Odnawialnej uhonorowano nominację do tytułu Osobowość Roku w kategorii Otoczenie Biznesu dla Pana Grzegorza Wiśniewskiego – prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej.

30 września w siedzibie firmy SOLART z rąk p. Marka Orłowskiego, sekretarza Kapituły i p. Sławomira Dębowskiego Pan Marek Suwart odebrał nominację w kategorii Gospodarka.

26 października podczas Gdańskich Dni Elektryki 2021 wręczono certyfikat nominacji prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej Panu Markowi Oleszowi.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego