10 czerwca 2021 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki w siedzibie organizacji wręczono nominację w kategorii Gospodarka dla Pana Ryszarda Kohuta, którą odebrał jego syn Radosław.

16 czerwca w Restauracji Różanej w Warszawie Pan Prof. Wojciech Radomski, przewodniczący Kapituły i Marek Orłowski, sekretarz Kapituły wręczyli nagrodę Panu Sebastianowi Tokarskiemu, laureatowi nagrody w kategorii Gospodarka.

17 czerwca, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej w Zakładzie ZPUE we Włoszczowej odbyło się wręczenie nagrody Panu Andrzejowi Diakunowi, który otrzymał tytuł Osobowość Roku 2020 w kategorii Otoczenie Biznesu.

28 września w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, w obecności władz Wydziału wręczono Nagrodę w kategorii Nauka Panu Mariuszowi Kłosowi.

W dniu 29 września w siedzibie Instytutu Energetyki Odnawialnej uhonorowano nominację do tytułu Osobowość Roku w kategorii Otoczenie Biznesu dla Pana Grzegorza Wiśniewskiego – prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej.

30 września w siedzibie firmy SOLART z rąk p. Marka Orłowskiego, sekretarza Kapituły i p. Sławomira Dębowskiego Pan Marek Suwart odebrał nominację w kategorii Gospodarka.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego