W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną wręczenie nagród w konkursie Na najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku nie odbyło się podczas Międzynarodowych Targów Światło i Targów Elektrotechnika.

Miesiąc lipiec Komisja Konkursowa poświęciła na wyjazdy do nagrodzonych gmin i miast, aby osobiście wręczyć nagrody laureatom.

W dniu 7 lipca odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, laureatowi I nagrody w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH za „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

W swoim uzasadnieniu Komisja stwierdza:

„Komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanej inwestycji. Wykonano nie tylko wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, ale również zapewniono kompensację mocy biernej pojemnościowej, zastosowano urządzenia zmniejszające prąd rozruchowy opraw oraz automatykę niezbędną dla śledzenia i sterowania pracą tych opraw. Inwestycję wykonano w oparciu o istniejące słupy i sieć oświetleniową, a mimo to uzyskano dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły nie tylko spodziewane efekty finansowe zaraz po modernizacji, ale również przewidywane zmiany w opłatach za energię elektryczną w latach najbliższych.”

Urząd Miasta Bielsk Podlaski reprezentował Pan Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Pan Andrzej Roszczenka – Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski.

Nagrodę z ramienia organizatora Konkursu wręczyli: Pan Marek Orłowski – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, sekretarz Konkursu oraz Pan Michał Rylski – członek Komisji Konkursu, redaktor naczelny Gazety Samorządu i Administracji.

Uroczystość odbyła się w świeżo wyremontowanym Domu Kultury. Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Mierzwińska, Kierownik Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta.

Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele firm wykonawczych, dostawcy sprzętu oświetleniowego, systemów automatyki i sterowania oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Jeszcze raz gratulujemy Panu Burmistrzowi i władzom miasta Bielsk Podlaski uzyskanej nagrody. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie spotkania i uroczystości!

 

12 lipca w archikatedrze w Częstochowie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody dla Katolickiej Parafii Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie za „Iluminację zewnętrzną budynku Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie oraz oświetlenie wewnętrzne Bazyliki”.

– Podejmując działania w kierunku oświetlenia archikatedry nie myśleliśmy o konkursie i zdobywaniu nagród, ale chcieliśmy aby to dzieło było piękne i pomogło w duchowym przeżywaniu liturgii w naszej świątyni – powiedział ks. prał. Włodzimierz Kowalik, proboszcz parafii archikatedralnej.

Zapraszamy do zapoznania się z obszernymi relacjami z tego wydarzenia:

https://www.ekai.pl/czestochowska-archikatedra-zwycieza…/

https://www.niedziela.pl/…/70141/Archikatedra-nagrodzona

https://czestochowa.wyborcza.pl/…/7,48725,27290756…

https://www.radiojura.pl/czestochowska-archikatedra…

 

W dniu 15 lipca Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, Pan Karol Nowak oraz Dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, Pani Marzena Tabaczyńska – Kuźma odebrali nagrodę specjalną za kompleksowe oświetlenie budynku WOK-u.

Nagrodę wręczyli Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego Marek Orłowski oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Nowakowski.

W uzasadnieniu dla przyznanej nagrody wskazano m. in.: ,,Wykonano oświetlenie sceniczne wykorzystujące najnowsze rozwiązania w zakresie kreowania przestrzeni scenicznej za pomocą światła. Bardzo starannie dobrano oświetlenie widowni.”

 

21 lipca Gminie Miastu Pionku wręczono II nagrodę w kategorii Oświetlenie zewnętrzne terenów miejskich i publicznych, terenów rekreacyjnych, parków i ogrodów oraz małej architektury za “Zielone Pionki” – obiekt I – Skwer (park) przy Al. Jana Pawła II w Pionkach. Nagrodę odebrał Pan burmistrz Robert Kowalczyk.

“Wykonując rewitalizację terenu umiejętnie dobrano i wkomponowano w przestrzeń latarnie i słupki oświetleniowe. W porze nocnej uzyskano bardzo dobry efekt oświetleniowy zaznaczający przebieg alejek przy jednoczesnym doświetleniu otaczającej je zieleni. Zastosowane oświetlenie doskonale podkreśla walory użytkowe i rekreacyjne obiektu. Instalacja oświetleniowa  jest spójna, z użyciem nowoczesnych technologii, przez co zapewnia odpowiedni komfort funkcjonalny i użytkowy. W ocenie Komisji zaprezentowane oświetlenie wyróżnia się na tle przestrzeni miasta w aspekcie funkcjonalnym i estetycznym.”

Relacja z tego wydarzenia: http://www.pionki.pl/aktualnosc-1575-pionki_swieca_przykladem.html

 

30 lipca odwiedziliśmy kolejnego laureata konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto 2020 Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową 2020 Roku. Tym razem Pan Marek Orłowski wraz z Panią Urszulą Sadowską udali się do Piły (Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile), aby wręczyć I nagrodę za “Odbudowę stadionu i montaż nowoczesnego oświetlenia stadionu powiatowego przy ul. Okrzei w Pile”.

Uroczystość odbyła się w Starostwie Powiatowym w Pile, a nagrodę odebrał z rąk przedstawicieli Komisji Konkursowej Starosta Pilski Pan Eligiusz Komarowski

Serdecznie gratulujemy !