W dniu 7 lipca odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Urząd Miasta Bielsk Podlaski otrzymał I nagrodę w kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH za „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta Bielsk Podlaski”.

 W swoim uzasadnieniu Komisja stwierdza:

„Komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę kompleksowość wykonanej inwestycji. Wykonano nie tylko wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, ale również zapewniono kompensację mocy biernej pojemnościowej, zastosowano urządzenia zmniejszające prąd rozruchowy opraw oraz automatykę niezbędną dla śledzenia i sterowania pracą tych opraw. Inwestycję wykonano w oparciu o istniejące słupy i sieć oświetleniową, a mimo to uzyskano dobre efekty oświetleniowe. Dokonane działania zapewniły nie tylko spodziewane efekty finansowe zaraz po modernizacji, ale również przewidywane zmiany w opłatach za energię elektryczną w latach najbliższych.”

 Urząd Miasta Bielsk Podlaski reprezentował Pan Jarosław Borowski – Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski oraz Pan Andrzej Roszczenka – Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski.

            

Nagrodę z ramienia organizatora Konkursu wręczyli: Pan Marek Orłowski – Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, sekretarz Konkursu oraz Pan Michał Rylski – członek Komisji Konkursu, redaktor naczelny Gazety Samorządu i Administracji.

Uroczystość odbyła się w świeżo wyremontowanym Domu Kultury. Spotkanie poprowadziła Pani Jolanta Mierzwińska, Kierownik Referatu Obsługi Burmistrza i Rady Miasta.

W tym roku ze względu na sytuację pandemiczną wręczenie nagród nie było możliwe podczas Międzynarodowych Targów Światło i Targów Elektrotechnika.

Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele firm wykonawczych, dostawcy sprzętu oświetleniowego, systemów automatyki i sterowania oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Jeszcze raz gratulujemy Panu Burmistrzowi i władzom miasta Bielsk Podlaski uzyskanej nagrody. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie spotkania i uroczystości!