Gospodarka obiegu zamkniętego (cyrkularna) to nie tylko segregacja i odzysk odpadów konsumenckich. To przede wszystkim model rozwoju gospodarczego, w którym zasoby, materiały i produkty powinny cechować się jak największą trwałością i wydajnością, a produkcja odpadów powinna zostać zminimalizowana. Działania na rzecz efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE czy przywracanie do zasobu budowlanego niszczejących obiektów historycznych to elementy gospodarki cyrkularnej, które już mają miejsce i którymi w Polsce możemy się pochwalić.

Numer 5(41)/2021 Warunków Technicznych został poświęcony różnym aspektom gospodarki cyrkularnej, by pokazać, jak wielowątkowa jest to koncepcja i jak wiele korzyści może przynieść branży budowlanej i jej klientom. Perspektywa architekta, producenta i inwestora na pewno pozwoli przekonać się, że na “obieg zamknięty” składają się nie tylko futurystyczne budynki pochodzące w 100% z recyklingu, ale też wiele działań, które są dla nas po prostu elementem codziennej pracy.

Magazyn nadal wydawany jest wyłącznie w wersji elektronicznej. Zachęcamy do subskrypcji magazynu https://magazyn.warunkitechniczne.pl/subskrypcja Po rejestracji, otrzymają Państwo na podany adres e-mail kolejne wydania elektroniczne oraz informację o wznowieniu wydawania wersji drukowanej pisma. Na stronie magazyn.warunkitechniczne.pl dostępne są także numery archiwalne.