Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 stycznia Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2017 r. Gminie Olsztyn za:

– Iluminację Starego Miasta organizowaną w ramach obchodów  Warmińskiego Jarmarku Świątecznego,

– Przebudowę ul. Pieniężnego wraz z budową plant miejskich,

– Przebudowę parkingu przy Centrum Handlowym Manhattan,

– Budowę ścieżki pieszej pomiędzy zapleczem sklepu Auchan a osiedlem Brzeziny,

– Rewitalizację Parku Jakubowo,

– Remont i przebudowę terenów zielonych w zbiegu ulic Jagiellońskiej i Poprzecznej

Komisja wzięła pod uwagę różnorodność i kompleksowość inwestycji oświetleniowych obejmujących swym zakresem zarówno oświetlenie uliczne jak i oświetlenie terenów publicznych oraz rekreacyjnych. Komisja wyróżniła uzyskane bardzo dobre efekty oświetleniowe, które uzyskano dzięki zastosowaniu nowoczesnych opraw LEDowych przyłączonych do ogólnomiejskiego systemu sterowania oświetleniem.

 Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2017 r. przyznano oświetleniu budynku firmy COMARCH w Łodzi, które zostało zrealizowane przez Firmę LUG Light Factory Sp. z o. o.

Komisja podkreśliła bardzo staranny dobór opraw oświetleniowych zarówno do oświetlenia pomieszczeń biurowych jak i powierzchni wspólnych budynku, takich jak korytarze, aneksy kuchenne i toalety. Dzięki zastosowaniu w oprawach specjalnych kloszy, w pomieszczeniach biurowych i konferencyjnych uzyskano wysokie poziomy oświetlenia, doskonałą równomierność oraz brak olśnienia. Zastosowane oświetlenie idealnie harmonizuje z przyjętą koncepcją architektoniczną równocześnie zapewniając pełną funkcjonalność pomieszczeń tego 9-cio kondygnacyjnego obiektu biurowego.

 W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

przyznano I nagrodę Gminie Miastu Rzeszów za Rozbudowę ulicy 3 Maja

 Komisja podkreśliła szczególny charakter inwestycji, w której pozostawiono stare słupy oświetleniowe, dokonując tylko ich renowacji, zastępując istniejące oprawy metalohalogenowe oprawami LEDowymi. Uzyskano przy tym bardzo dobry efekt oświetleniowy zachowując przy tym historyczny wygląd urządzeń oświetleniowych (słup + oprawa).

 W kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY

przyznano I nagrodę Firmie LUG Light Faktory Sp. z o. o. za oświetlenie Nowych Bulwarów w Szczecinie.

 Komisja podkreśliła profesjonalizm inwestycji polegający na odpowiednim doborze opraw oraz zachowanie spójności z wcześniej zamontowanymi oprawami. Uzyskano w ten sposób bardzo dobry efekt. Zrealizowane oświetlenie podkreśliło wyjątkowy charakter tego miejsca..

 II nagrodę Gminie Miasto Rzeszów – za oświetlenie promenad nad Wisłokiem od mostu Karpackiego w kierunku Lisiej Góry.

 Komisja podkreśliła profesjonalizm wykonania tego oświetlenia, dzięki któremu Rzeszów uzyskał teren do uprawiania aktywnych form rekreacji i wypoczynku również w porze wieczorowej i nocnej.

 W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE

przyznano I nagrodę Gminie Miastu Rzeszów za oświetlenie świąteczne miasta w sezonie 2016/2017.

 Komisja podkreśliła unikalny charakter zastosowanego oświetlenia LEDowego, które ze względu na charakter i formę zastosowanych kurtyn świetlnych jak też duży zasięg inwestycji nadał miastu, w okresie świąteczno-noworocznym, niepowtarzalny charakter.

Serdecznie gratulujemy laureatom!