Informujemy o możliwości dołączenia do bazy polskich przedsiębiorców chcących działać na rzecz powojennej odbudowy Ukrainy.

Jest to inicjatywa Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców, a w kolejnym kroku przeprowadzenie konsultacji branżowych. Działania te pomogą wspólnie wypracować plan pomocy odpowiadający potrzebom ukraińskiej gospodarki.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego podmioty, które:
• są polskimi przedsiębiorstwami;
• deklarują chęć uczestnictwa we współpracy z biznesem na rzecz przygotowań do powojennej odbudowy Ukrainy;
• nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami; 
• spełniają kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Prosimy nie zwlekać z wysłaniem zgłoszenia!