18 grudnia 2020 roku odeszła od nas w wieku 85 lat Alicja Peczyńska, niekwestionowany znawca i autorytet w dziedzinie oświetlenia drogowego. Wszyscy znaliśmy ją jako osobę bardzo pogodną, o niespożytej energii. Mimo, że była tylko skromnym mgr inżynierem to do niej, w zakresie problemów związanych z oświetleniem zewnętrznym, zwracali o pomoc pracownicy różnych instytucji, pracownicy naukowi od doktora do profesora, nie mówiąc o studentach.

Nigdy nie odmawiała pomocy, zawsze służyła radą, udostępniała swoje materiały, dzieliła się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Nazywana była Panią Lusią lub tylko Lusią i.. bardzo to lubiła. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, przez ponad 30 lat pracowała w Biurze Planowania Warszawy zajmując się oświetleniem zewnętrznym. Pełniła funkcję kierownika Zespołu Oświetlenia i Generalnego Projektanta oświetlenia ulicznego. Pod jej kierownictwem wykonano wiele koncepcji oświetlenia miast ówczesnego Województwa Stołecznego Warszawskiego i Aglomeracji Warszawskiej, opracowano wytyczne oświetlenia ulic, które zanim pojawiła się wieloarkuszowa norma były przewodnikiem dla wielu projektantów oświetlenia ulicznego. Przez wiele lat była członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego, Przewodniczącą Komisji Oświetlenia Drogowego, a w latach 1987-90, Przewodniczącą PKOśw. To dzięki inicjatywie i wsparciu Pani Lusi opracowano regulamin konkursów Na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto Roku i Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Roku.

Od samego początku brała udział w pracach kapituły odwiedzając miasta i miasteczka w całej Polsce nie tylko oceniając zgłoszone inwestycje ale zarazem udzielając fachowych porad i wskazówek. Zawsze wzbudzała podziw i szacunek, wspominana była, z sympatią i uznaniem, potem nawet przez kilkanaście lat.

Odchodzi od nas niezwykły człowiek, będzie nam Cię bardzo brakowało Lusiu.