Z radością publikujemy wyniki Konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2018 roku” i „Najlepszą inwestycję oświetleniową 2018 roku.”

Pełna wersja protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 15 lutego br. znajduje się TUTAJ.

 Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział !

 

Tytuł NAJLEPIEJ OŚWIETLONEJ GMINY I MIASTA 2018 roku

przyznano Gminie Wiejskiej Zgorzelec za kompleksową modernizację i dobudowę nowych punktów i linii oświetlenia drogowego na terenie gminy.

Komisja wzięła pod uwagę kompleksowość inwestycji oświetleniowej, która polegała nie tylko na modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego, ale również na dobudowie nowych punktów oświetleniowych. Komisja doceniła wielką staranność
i profesjonalizm w doborze opraw, wysięgników i słupów oświetleniowych dzięki czemu uzyskano bardzo dobre efekty oświetleniowe.

 

Tytuł NAJLEPSZEJ INWESTYCJI OŚWIETLENIOWEJ 2018 roku

przyznano Gminie Miastu Świdnica za oświetlenie i rewaloryzację Parku Centralnego w Świdnicy.

 Komisja podkreśliła szczególny charakter inwestycji, która dzięki zastosowanemu oświetleniu, nadała Parkowi Centralnemu nowy, niepowtarzalny wygląd w porze nocnej, czyniąc to miejsce atrakcyjnym również po zmroku. Równocześnie Komisja bardzo pozytywnie oceniła pozostałe inwestycje oświetleniowe przestrzeni rekreacyjnych na terenie miasta (Rewaloryzacja Parku gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy i skweru przy ulicy 1000lecia, rewitalizacja skweru przy placu Michała Drzymały oraz u zbiegu ul. Wałowej, gen. W. Sikorskiego i Komunardów w Świdnicy), które ze względu na kompleksowość nadają Świdnicy wyjątkowy charakter. Profesjonalizm przeprowadzonych inwestycji jest godny szczególnego podkreślenia i nagrodzenia.

NAGRODĘ SPECJALNĄ

przyznano Gminie Olsztyn za Masterplan Oświetlenia i Iluminację Głównej Trasy Spacerowo-Handlowej
oraz dalszą rozbudowę systemu sterowania oświetleniem na terenie miasta Olsztyn.

Komisja chce w ten sposób docenić i uhonorować działania władz Gminy Olsztyn, które traktują inwestycje oświetleniowe jako ciągły proces kształtowania przestrzeni miejskiej. Miasto Olsztyn może stanowić wzór profesjonalnego i kompleksowego podejścia do problemu oświetlenia ulic na terenie aglomeracji miejskiej.

W kategorii OŚWIETLENIE DRÓG i TERENÓW PUBLICZNYCH

 I nagrody nie przyznano

 II nagrodę otrzymała Gmina Miasto Rzeszów za:

 1. Rozbudowę publicznej drogi gminnej ul. Uroczej wraz z budową publicznej drogi gminnej łączącej ul. Uroczą
  z ul. Zaciszna – etap I
 2. Budowę publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką
 3. Budowę oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. nr 1763/4)

Gmina Miasto Rzeszów otrzymuje również II nagrodę za budowę oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza w kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY.

Gmina Miasto Rzeszów otrzymuje także III nagrodę za iluminację kładki nad Wisłokiem w kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH.

Komisja podkreśliła profesjonalizm przeprowadzonych inwestycji. Doceniono wyjątkowe w skali kraju podejście do oświetlenia poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań oświetleniowych, które dzięki zastosowaniu unikalnych opraw
jak i słupów nadają niepowtarzalny charakter oświetlanym miejscom zarówno w porze nocnej jak i w ciągu dnia.

 oraz ex aequo

 II nagrodę otrzymała

Gmina Olsztyn za:

 1. Przebudowę ul. Płoskiego i dojazd do węzła Obwodnicy Jaroty
 2. Ulice lokalne na zapleczu Knosały
 3. Węzeł przesiadkowy z Rondem na Placu Bema

Komisja podkreśliła profesjonalizm przeprowadzonych inwestycji. Staranny dobór opraw oświetleniowych pozwolił na uzyskanie bardzo dobrych parametrów oświetleniowych i równomierności oświetlenia, co zapewnia komfort widzenia
w porze nocnej.

 Gmina Olsztyn otrzymuje również II nagrodę za iluminację LO I im. A. Mickiewicza

w kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH.

 

Wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie drogowe i terenów publicznych” otrzymały:

 Miasto i Gmina Morawica za:

 1. Modernizację oświetlenia ulicznego,
 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy
 3. Rozbudowę oświetlenia ulicznego 2016, 2017, 2018

 oraz ex aequo

 Gmina Terespol za:

 1. Budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej w Lechutach Dużych,
 2. Budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej – ul. Kolejarzy w Małaszewiczach,
 3. Budowę jednego stanowiska oświetleniowego drogi gminnej zasilanego baterią fotowoltaiczną w m. Bohukały,
 4. Budowę oświetlenia w Krzyczewie,
 5. Budowę oświetlenia ulicznego na nowym osiedlu mieszkaniowym w Kobylanach,
 6. Budowę dwóch stanowisk oświetleniowych zasilanych baterią fotowoltaiczną w m. Łobaczew Mały

 

W kategorii OŚWIETLENIE TERENÓW REKREACYJNYCH, PARKÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY przyznano:

I nagrodę Gminie Korycin za Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna.

 Komisja wyraża uznanie władzom Gminy Korycin za docenienie roli oświetlenia i iluminacji jako niezbędnego elementu realizowanej inwestycji. Zastosowane oświetlenie podkreśla unikalny charakter Parku Kulturowego będąc jego uzupełnieniem i integralną częścią.

III nagrodę Zakładowi Usług Komunalnych w Jarocinie za oświetlenie skweru przy ul. Wrocławskiej.

 Światło tworzy charakter tego miejsca, jest integralną częścią przestrzeni architektonicznej. Budzi to uznanie i godne jest nagrody co podkreśla w swojej ocenie Komisja.

 

W kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, CENTRÓW I BUDYNKÓW HANDLOWYCH ORAZ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH I HOTELOWYCH

I nagrodę otrzymała firma PHU CORA Adam Sikora za oświetlenie salonu łazienek BELLAMICA w Piekarach Śląskich.

Zastosowane oprawy oświetleniowe, ich rozsył, różna barwa źródeł  jak i rozmieszczenie cechuje duży profesjonalizm
oraz wyczucie tematu. Komisja stwierdza, że osiągnięto rezultat oświetleniowy, który budzi największe uznanie, kreuje wewnętrzną przestrzeń i uwypukla detale prezentowanej ekspozycji handlowej.

 

W kategorii ILUMINACJA OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, PRYWATNYCH ORAZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH

I nagrodę przyznano firmie LUG LIGH Factory Sp. z o.o. za rewitalizację oświetlenia w miejskiej przestrzeni Zielonej Góry: Winne Wzgórza (oświetlenie Palmiarni i Parku Winnego) i iluminację ruin zamku w Zatoniu.

 Komisja podkreśliła wyjątkowy charakter inwestycji oświetleniowych, które wyrażają się zarówno poprzez bardzo profesjonalny dobór jak i rozmieszczenie opraw oświetleniowych. Uzyskano niezwykły efekt oświetleniowy i iluminacyjny, który nie tylko współgra z architekturą, ale stanowi jej duszę.

Firma LUG Light Factory Sp. z o.o. otrzymuje również II nagrodę za oświetlenie biurowca Bałtyk w Poznaniu w kategorii OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE OBIEKTÓW PUBLICZNYCH, CENTRÓW I BUDYNKÓW HANDLOWYCH ORAZ OBIEKTÓW USŁUGOWYCH I HOTELOWYCH.

 

W kategorii OŚWIETLENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH przyznano:

I nagrodę Zakładowi Usług Komunalnych w Jarocinie za oświetlenie boiska szkolnego wraz
z parkingiem przy szkole w miejscowości Cielcza

 Komisja podkreśla niezwykły charakter tej inwestycji dzięki zastosowaniu aplikacji mobilnej sterującej oświetleniem. Zdaniem Komisji to oryginalne rozwiązanie warte jest nie tylko nagrodzenia, ale i rozpowszechnienia.

 

W kategorii OŚWIETLENIE ŚWIĄTECZNE I OKAZJONALNE

 I nagrodę przyznano Gminie Miejskiej Kraków za dekorację świąteczno-noworoczną miasta.

 Komisja podkreśla unikalny charakter tej inwestycji oświetleniowej. Oceniana dekoracja świąteczna stanowi przemyślaną zaprojektowaną i wykonaną całość. Zawiera ona zarówno elementy związane z historią i kulturą Krakowa  jak i dostosowana jest do charakteru różnych obszarów i obiektów miasta. Wyróżnia ją to na tle innych tego typu realizacji dekoracji świątecznych w Polsce i budzi najwyższe uznanie.

 

W kategorii OŚWIETLENIE LUB ILUMINACJA OBIEKTU/PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ZWIĄZANE
Z OBCHODAMI 100-EJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI RP

 I miejsce otrzymał Urząd Miasta Nowego Sącza za patriotyczne oświetlenie budynku Ratusza miejskiego.

 Komisja stwierdza, że mimo zastosowania niezbyt dużej ilości opraw oświetleniowych, uzyskano bardzo dobry efekt oświetleniowy nadający fasadzie budynku wygląd biało-czerwonej flagi i bardzo uroczysty charakter.