CENTRUM WSPARCIA

dla firm starających się o Kredyt Ekologiczny w ramach FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027)

Szanowni Państwo,

Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, organizacja non profit działająca na rzecz poprawy oświetlenia w Polsce, oferuje firmom, starającym się o kredyt ekologiczny z Programu FENG na lata 2021-2027, wsparcie w zakresie modernizacji oświetlenia w Państwa przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru), spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014) oraz posiadające zdolność kredytową.

Kredyt ekologiczny można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury w tym budynków.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji należy uzyskać ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Finansowanie w ramach Kredytu Ekologicznego musi odbyć się we współpracy z bankiem będącym na liście BGK.

Po zrealizowaniu projektu, BGK wypłaca dotację na konto kredytowe spłacając zaciągnięty przez firmę kredyt. W ten sposób Państwa firma nie zostanie z wieloletnim zobowiązaniem
do spłacania.

PZPO oferuje:

1. Wsparcie naszych ekspertów w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne i optymalnie dostosowane do Państwa potrzeb i wymagań.

Pomożemy także Państwu w:

a) sprecyzowaniu własnych oczekiwań, w tym eksploatacyjnych i finansowych,
b) ocenie obecnie istniejącego oświetlenia,
c) sprecyzowaniu wymagań dla wybranych przestrzeni i pomieszczeń,
d) doborze odpowiedniego sprzętu oświetleniowego,
e) analizie konieczności i ewentualnym doborze systemu sterowania,
f) uniknięciu problemów z mocą bierną oraz wyższymi harmonicznymi.

2. Wsparcie w zakresie przygotowania wniosku na pozyskanie kredytu ekologicznego

Ad. 1

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą niezbędnej pomocy:

Pan Wiesław Bluma
mail: bluma@kinna.pl
tel.: +48 603 113 036

Pan Grzegorz Niedolistek
mail: gni@pxf.pl
tel.: +48 503 011 639

Pan Damian Rakocz
mail: damian.rakocz@spectrumled.pl
tel.: +48 602 229 600

Pan Dariusz Rostkowski
mail: d.rostkowski@ledline.pl
tel.: +48 512 682 888

Pan Przemysław Szafrański
w zakresie kompensacji mocy biernej oraz filtracji wyższych harmonicznych
mail: p.szafranski@rabbit.pl
tel.: +48 506 037 075

Ad. 2

Pan Kacper Żwak
z firmy MGF posiadającej wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE oraz zapewniającej profesjonalne doradztwo
mail: k.zwak@mgdf.pl
tel.: +48 780 754 495

Terminy:

  • 25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków (I-szy termin); budżet 660 mln złotych
  • 25 lipca (do godziny godz. 16:00) zakończenie I-go terminu
  • 17 października – rozpoczęcie składania wniosków (II-gi termin); budżet 660 mln złotych Ogłoszenie przewidziane jest na dzień 26 września b.r.
  • 20 grudnia 2024 r. – zakończenie składania wniosków (II termin)

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z naszym biurem

mail: biuro@pzpo.pl
tel.: +48 22 843 20 19

Chcesz być zawsze na bieżąco z informacjami z PZPO? Zapisz się do naszego newslettera.