W dniach 27-28 listopada w Jachrance obyły się obrady XX Kongresu Gmin Wiejskich RP, połączone z obchodami jubileuszu 30-lecia działalności Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. Gości powitała Anna Grygierek, Wiceprzewodnicząca Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Na zaproszenie ZGW RP w uroczystej gali wziął udział Pan Marek Orłowski, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, który wręczył specjalny dyplom gratulacyjny Panu Krzysztofowi Iwaniukowi, Przewodniczącemu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego otrzymał również specjalne podziękowanie za wieloletnią współpracę i zaangażowanie na rzecz samorządności i rozwoju wspólnot samorządnych.