AURAEKO OOSEE S.A. i AURAEKO BATERPAK OOO S.A. prowadzą w imieniu swoich Klientów akcje edukacyjne spełniające wymogi publicznych kampanii edukacyjnych określone w Ustawach o ZSEE, Bateriach i Akumulatorach oraz gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Najbardziej rozpoznawalnym projektem, przeznaczonym dla młodzieży szkolnej jest Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE. Propaguje on wiedzę na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz bateriami i akumulatorami przenośnymi. W ramach projektu zebrano już łącznie blisko 760 ton zużytego sprzętu i ponad 46 ton zużytych baterii.

AURAEKO prowadzi również cykliczne zbiórki elektroodpadów w ramach projektu EDUKACYJNE MIASTO PRUSZKÓW, a we współpracy z CASTORAMA POLSKA realizuje, już od ponad 10 lat, projekt KWIATY ZA ELEKTROGRATY, który mobilizuje do udziału w zbiórkach klientów sklepów CASTORAMA w całej Polsce. Ponadto, prowadzi też wspólnie z AURAEKO BATERPAK zbiórki elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych dla lokalnych społeczności, jak na przykład cykliczna akcja zbiórkowa w Zerzniu, czy współorganizowana z Urzędem Miejskim w Mszczonowie akcja pod hasłem ZMIENIAJMY OGRODY I SADY W ZAMIAN ZA ELEKTROODPADY. Tego typu inicjatywy niezmiennie cieszą się ogromną popularnością.

Obie spółki współpracują z MB Recycling i Fundacją Odzyskaj Środowisko w ramach ogólnopolskiego projektu ELEKTRYCZNE ŚMIECI polegającego na budowie sieci zbiórki elektroodpadów oraz zużytych baterii w miastach powyżej 40 000 mieszkańców. Mieszkańcy, oddając elektroodpady do czerwonych pojemników i zgłaszając odbiór wielkogabarytowych sprzętów bezpośrednio z domu, dają im drugie życie. Zużyta pralka może być na przykład częścią ula w miejskich pasiekach powstających w wybranych, uczestniczących w projekcie miastach.

Od kilku lat prowadzone są również warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków, podczas których dzieci poznają tajniki prawidłowej segregacji odpadów i uczą się prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem oraz zużytymi bateriami. Entuzjazm i zaangażowanie dzieci w zajęcia prowadzone przez EkoEdukatorki AURAEKO pokazują, że warto edukować najmłodszych, kształtując ich prawidłowe nawyki i świadomość realnego wpływu, jaki mają na środowisko.