Z dniem 1 września br. weszły w życie nowe rozporządzenia obowiązujące producentów sprzętu oświetleniowego: the European Single Lighting Regulation (EU) 2019/2020 oraz the Energy Labeling of Light Sources (EU) 2019/2015.

Rozporządzenie KOMISJI (UE) 2019/2020 wprowadza wymogi dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego. Rozporządzenie to nakłada na produkty oświetleniowe wymogi zawarte w trzech dyrektywach: (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 i (EU) No 1194/2012.

Wcześniejsze określenia lampy (lamps) i oprawy oświetleniowe (luminaires) zostały zastąpione terminem źródła światła i produkt wyposażony (containing products).
Celem działań Komisji Europejskiej było zmuszenie producentów do stosowania się do wymogów gospodarki zrównoważonego rozwoju (circular ecomomy), której założeniem jest, aby produkty i materiały były utrzymywane w gospodarce tak długo, jak to możliwe, by ograniczyć wytwarzanie odpadów do minimum. Lampy powinny zostać wymienione, jak to było dawniej, a obudowy, po renowacji ponownie użyte, a w cyklu odzysku były łatwo rozbieralne.

Obecnie oprawy oświetleniowe z niewymiennymi modułami LED stają się „źródłami światła” ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z rozporządzeń. Produkty bazujące na LEDach podlegają obowiązkowi wycofania i wymiany do momentu kiedy producent dostarczy ich dokumentację techniczną. Dokumentacja musi zawierać dane techniczne, w przeciwnym razie sprzedaż takich produktów na terenie Europy jest zabroniona.

Wycofane zostaną różne typy źródeł światła. Na przykład: z dniem 1 września 2021 r. zostają wycofane lampy halogenowe R7s>2700 lm oraz lampy G9-, G4- i GY6.35 , a z dniem 1 września 2023 r. lampy fluorescencyjne T8.

Wartym podkreślenia jest to, że źródła światła w nierozbieralnych półkach sklepowych, w urządzeniach AGD czy też stanowiące element wyposażenia meblarskiego muszą być także zgodne z rozporządzeniem. Dla większości źródeł światła, w zależności od emitowanego strumienia świetlnego i współczynnika oddawania barwy CRI, który powinien być większy niż 80 – sprawność powinna być obecnie większa niż 100 lm/W. Konsumpcja energii w stanie czuwania powinna wynosić mniej niż 0,5 W. Więcej obowiązków wynika obecnie z definicji oprawy rozbieralnej, utrzymania strumienia świetlnego i wskaźnika trwałości (survival factor) dla źródeł LED i OLED.

Barwa źródeł światła, zdefiniowana, w celu kontroli, wg skali elips MacAdama, wydaje się łatwa do osiągnięcia. Z drugiej strony efekt migotania i efekt stroboskopowy są również brane pod uwagę jako wymagania określające jakość oświetlenia.

W przypadku oddzielnego sterownika minimalna wydajność energetyczna określana jest w zależności od źródła światła, jego typu oraz mocy dla której zostało zaprojektowane.

Równolegle z omówionym wcześniej rozporządzeniem, wprowadzono zmiany dotyczące tabeli energetycznej źródeł światła. Obowiązującą dotychczas skalę od A++ do E zastąpiono nową skalą A – G. Przykładowo zgodnie z nową regulacją niekierunkowe źródła światła są zakwalifikowane do grupy D lub E.

Oprawy oświetleniowe  nie są oznaczane według skali energetycznej.

Producent wprowadzający na rynek oprawę z niewymiennym modułem LED musi ją zarejestrować jako źródło światła. Wymóg ten obowiązuje także producentów sprzętu AGD i mebli, którzy w swoich produktach stosują niewymienne moduły.

Wprowadzenie kodu QR, który bezpośrednio kieruje do informacji w bazie EPREL, daje użytkownikowi natychmiast informację na temat przynależności produktu do klasy energetycznej.