Zadaniem nadchodzącej edycji będzie zaprojektowanie przedszkola i jego otoczenia uwzględniając funkcje architektoniczne, przestrzenne i funkcjonalno – użytkowe. Architektura budynku powinna być podzielona na przestrzeń do nauki, przestrzeń do zabawy i przestrzeń do jedzenia. Projekt powinien uwzględniać podział dzieci na grupy. Sale dla najmłodszych powinny się różnić od pomieszczeń dla starszych dzieci. Zaprojektowane pomieszczenia powinny zachęcać dzieci do przebywania w przedszkolu i kontaktu z rówieśnikami, traktowania przedszkola, jako drugiego domu.

Prace można zgłaszać w terminie do 17.01.2025 r.

Zapraszamy do udziału!

Sponsorem Konkursu jest KANLUX S.A.

Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ.