AGENCJA SOMA SP. J.

tel. 022/ 649-76-71
fax 022/ 649-76-83
ul. Bronikowskiego 1
02-796 Warszawa
e-mail: info@lightfair.pl
www.soma.info.pl

Agencja SOMA powstała w 1995 roku i od początku swojej działalności specjalizuje się głównie w organizacji targów. Dziś Agencja SOMA to firma z bogatym doświadczeniem, nie tylko jako organizator Targów, działań promujących polskie firmy za granicą, ale także jako jednostka wspierająca polskie przedsiębiorstwa w rozwoju ich działalności w kraju i poza jego granicami. Agencja SOMA ułatwia nawiązanie kontaktów B2B oraz pomaga w nawiązywaniu relacji handlowych pomiędzy firmami polskimi i podmiotami zagranicznymi.