ZPUOiE ELGIS-GARBATKA Sp. z o.o.

tel. 048/ 621-02-80, 621 03 80
tel./fax 048/ 621 03 81
ul. Ponikwa 11
26-930 Garbatka Letnisko
e-mail: elgis@elgis.com.pl
www.elgis.com.pl

Zakład Produkcji Urządzeń Oświetleniowych i Elektrycznych ?ELGIS-GARBATKA? Sp. z o. o.ma zaszczyt zaprezentować Państwu swoją ofertę:

OŚWIETLENIE

 • słupy i latarnie
 • stylizowane oraz uliczne maszty
 • oswietleniowe i informacyjne systemowe szafy
 • sterowania oświetleniem ulicznym słupy trakcyjno ? oświetleniowe.

ENERGETYKA

 • aparaty łączeniowe i zabezpieczenia linii SN
 • słupowe stacje transformatorowe
 • konstrukcje i osprzęt linii energetycznych napowietrznych SN i NN
 • osprzęt kablowy
 • izolatory porcelanowe i kompozytowe

DROGOWNICTWO

 • słupy i maszty sygnalizacji świetlnej
 • konstrukcje wsporcze do systemu monitoringu i ekranów akustycznych
 • wygrodzenia i odgrodzenia drogowe
 • ekrany akustyczne

MAŁA ARCHITEKTURA

Ławki, kosze, tablice informacyjne, słupki, kraty ochronne