TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o.
Morawica 355
32-084 Morawica, k/Krakowa
KRS: 0000144891
NIP: 677 22 03 278
REGON: 356588026

tel.: +48 12 444 60 60
www.tmtechnologie.pl

Firma TM TECHNOLOGIE z siedzibą w Morawicy (woj. małopolskie) jest producentem oświetlenia awaryjnego. Przedsiębiorstwo, założone w 2002 roku, w ciągu zaledwie kilkunastu lat stało się jednym z czołowych producentów oświetlenia awaryjnego do zastosowań w obiektach użyteczności. Produkty TM TECHNOLOGIE trafiają do szerokiego grona klientów i są doceniane przez użytkowników na całym świecie.

Do asortymentu firmy TM TECHNOLOGIE należą:

• oprawy oświetlenia awaryjnego
– oprawy oświetlenia antypanicznego – stosowane do przestrzeni otwartych, mające na celu przeciwdziałanie panice w momencie zaniku napięcia w obiekcie. Dzięki takiemu oświetleniu osoby znajdujące się w zagrożonym budynku, mają możliwość bezpiecznego dotarcia do miejsca, w którym łatwo dostrzec już oznaczoną drogę ewakuacji.
– oprawy oświetlenia drogi ewakuacyjnej, zapewniają bezpieczeństwo osobom opuszczającym obiekt oraz stwarzają warunki do odnalezienia kierunku ewakuacji.
– oprawy ewakuacyjne (wyznaczanie kierunku ewakuacji – znaki bezpieczeństwa) wyznaczają kierunek drogi ewakuacyjnej przy zastosowaniu odpowiednich znaków bezpieczeństwa. Oprawy ewakuacyjne rozpoznajemy jako podświetlony (najczęściej zielony) piktogram z komunikatem dotyczącym kierunku drogi do wyjścia z obiektu.

• systemy monitoringu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Należą do nich systemy z rodziny DATA 2, DATA-S. Zadaniem tych produktów jest monitorowanie prawidłowej pracy opraw oświetlenia awaryjnego, zainstalowanych w obiektach użyteczności publicznej.

• systemy centralnej baterii
Centralna bateria to urządzenie, które zasila, umożliwia sterowanie oraz monitorowanie opraw oświetlenia awaryjnego zainstalowanych w obiektach użyteczności publicznej.

• system wizualizacji, który pozwala m.in. na tworzenie uproszczonego schematu 3D, wykrywanie stanów alarmowych i ich szybką lokalizację, informowanie o błędzie opraw oraz na automatyczną wysyłkę raportów na wskazany adres e-mail.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdują się szczegółowe informacje nt. naszej oferty: www.tmtechnologie.pl